آخرین اخبارافغانستانخبر های مهمسیاست

غنی در نماز عید ارگ:

برگزاری انتخابات ضرورت حیاتی است

محمد اشرف غنی در مراسم عید سعید اضحی که در ریاست جمهوری برگزار شد، گفت برگزاری انتخابات ضرورت حیاتی است.

محمد اشرف غنی در مراسم عید سعید اضحی که در ریاست جمهوری برگزار شد، گفت برگزاری انتخابات ضرورت حیاتی است.
به گزارش خبرگزاری دید، آقای غنی که از نامزدان انتخابات است، تاکید کرد که مردم افغانستان انتظار برگزاری انتخابات را دارند.
آقای غنی گفت که مردم صلح پایدار و با عزت می‌خواهند نه صلح حزبی و سمتی.
در همین حال، او افزود که برای تامین صلح در کشور، به قاطعیت و صلاحیت ضرورت است و این در صورتی ممکن است که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.
این نامزد انتخابات که روی برگزاری انتخابات تاکید دارد بیان داشت که یک حکومت ضعیف نمی‌تواند صلح را تامین کند.
با این همه، آقای غنی تصریح کرد که حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از یک بحران شکل گرفت و قدرت قابل تقسیم نیست.
گفتنی است که بر بنیاد جدول زمانی کمیسیون انتخابات، قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان برگزار شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا