آخرین اخباراجتماعافغانستاناقتصاد و توسعهزنان

برگزاری کارگاه قرضه دهی برای زنان تجارت پیشه

کارگاه مستفدین موسسات قرضه دهی برای زنان تجارت پیشه مرکز و ولایات، در تالار سینمای زینب کابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری دید، سپوژمی وردک معیین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان گفت: توانمندی اقتصادی و مشارکت سیاسی زنان از اولویت کاری وزارت امور زنان است که ما گام‌های عملی را در این راستا برداشته‌ایم و توأم با همکاران ملی و بین‌المللی تلاش می‌نماییم زمینه را برای ارتقای ظرفیت اقتصادی زنان تجارت پیشه فراهم کنیم.
معیین پالیسی وزارت امور زنان، ایجاد مکانیزم منظم قرضه دهی را برای زنان تجارت پیشه یک نیازمهم دانست و به همکاری مالی و تخنیکی نهادهای بین‌المللی بر تقویت زنان شاغل تجارت پیشه تاکید کرد.
در این کارگاه معیین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، روسای مرکزی و ولایات این وزارت و تعدادی از زنان تجارت پیشه مرکز و ولایات حضور داشتند.
این دومین کارگاه آموزشی در این راستا است که برای زنان تجارت پیشه برگزار می‌شود.
گفتنی است که در سال‌های اخیر زنان تجارت پیشه در اقتصاد کشور حضور چشمگیر داشته‌اند.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا