آخرین اخباراجتماعافغانستانگزارش

یک پناهجوی رد شده از ترکیه:

بر پناهجویان افغانستانی در ترکیه، تجاوز جنسی می‌شود

محمد یونس می‌گوید: اگرکار محدود پیدا شود آن هم دربرابر امتیاز ناچیز خیلی شاقه است اگر چنین زحمت را ما در کشور خود بکشیم وطن ما گل و گلزار می‌شود


یک پناهجوی رد شده از کشور ترکیه امروز طی نشست مشترک خبری با معیینان امور پناهندگان وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان وجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ از آزار و اذیت جنسی پناهجویان درترکیه شاکی بوده می‌گوید: پناهجویان افغانستانی در ترکیه مورد تجاوز جنسی قرارمیگیرند.
به گزارش خبرگزاری دید، داکترعالمه معیین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت: ازهرچهار نفرافغانستانی یکی از آن‌ها پناهندگی را تجربه کرده است.
خانم عالمه افزود: بیشترین مهاجرغیر قانونی در۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ از افغانستان به کشورهای اروپایی پناهنده شده است.
معیین امورپناهندگان با بیان اینکه ما از حقوق اتباع خود درهر کجایی که باشند دفاع می‌کنیم، گفت: قرار بود اتحادیه اروپا ۸۰ هزار پناهجوی افغانستانی را از اروپا به شکل اجباری اخراج کند که ما مانع شان شدیم.
خانم عالمه تصریح کرد:« وزارت امورمهاجرین چندین تفاهمنامه همکاری را با اتحادیه اروپا امضا کرد که باعث شد از اخراج ۸۰ هزار پناهجو جلوگیری شود، ولی باز هم ۵۳۰ تن را اتحادیه اروپا به شکل اجباری اخراج کردند که در برابر ۸۰ هزار رقم کمی است.»
خانم عالمه می‌گوید: از آغاز سال جاری میلادی تا هنوز ۳۰۰ هزار تن از ایران و پاکستان به افغانستان عودت کرده‌اند.
معیین وزارت مهاجرین افزود: از اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی ۳۰۰ نفر به شکل اجباری اخراج شده و ۹۰۰ تن به شکل داوطلبانه به کشور عودت کرده است.
به گفته خانم عالمه، ۱۸۰ هزار تن دیگراز کشور ترکیه برگشت کرده است.
بعداز بحران مهاجرت درسال ۲۰۱۶ در اروپا، این اتحادیه مرزشمالی‌اش را به روی پناهجویان که قصد رفتن به اروپا را داشتند، بست وپناهجویان درکشور ترکیه گیرماندند، حالا سوال این است که وضعیت پناهنجویان گیرمانده در ترکیه چگونه است.
محمد یونس جوان افغانستانی که قصد رفتن به اروپا را داشت در ترکیه گیر ماند و حالا به افغانستان برگشت کرده است.
او می‌گوید: مهاجرین افغانستانی درترکیه وضعیت خوبی ندارند.
وی افزود: کار و بار به طور کلی نیست، تنها مهاجرین شبانه اجازه دارند که در پارک‌ها گشت‌وگذار نمایند که این امرباعث شده است تا اکثر مهاجرین مورد تجاوز جنسی قراربگیرند.
محمد یونس می‌گوید: اگرکار محدود پیدا شود آن هم دربرابر امتیاز ناچیز خیلی شاقه است اگر چنین زحمت را ما در کشور خود بکشیم وطن ما گل و گلزار می‌شود.
محمد یونس می‌گوید خوشحال است که به وطن عودت نموده است.
داکتر سید کمال سادات معیین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید: عامل اصلی فرار جوانان از کشور دروغ گفتن قاچاقبران انسان است که ازاین طریق اقتصاد کاذب خویش را درست می‌کنند.
سادات می‌گوید: اگر جوانان دوباره به کشور عودت کنند حکومت برای آن‌ها زمینه تعلیم و تربیه و شغل را مساعد خواهد کرد.
بعد از سوریه، افغانستان دومین کشوری است که بیشترین مهاجرغیر قانونی را درکشور های مختلف جهان دارد.
محمد رقیب فیاض- کابل

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا