آخرین اخبارافغانستانسیاست

به بیشتر پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران رسیده‌گی شده است

نشست کمیته رسیده‌گی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران، امروز سه‌شنبه (۱۶ اسد) طی نشست خبری در کابل دایر شده و بر رسیده‌گی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران تاکید کرد.


نشست کمیته رسیده‌گی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران، امروز سه‌شنبه (۱۶ اسد) طی نشست خبری در کابل دایر شده و بر رسیده‌گی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل کشور گفت: به گونه مجموعی، ۴۹ قضیه خشونت علیه خبرنگاران برای رسیده‌گی به دادستان کشور مواصلت کرده است.
آقای رسولی افزود: از مجموع ۴۹ قضیه‌ای که به این اداره مواصلت کرده است، ۳۳ قضیه آن مربوط به سال‌های ۱۳۸۱-۱۳۹۴ و۱۶ قضیه دیگر به بعد از ایجاد کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها مربوط می‌شود.
رسولی افزود:« اکثریت ۳۳ قضیه خشونت علیه خبرنگاران که مربوط به سال‌های پیش از ایجاد کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها می‌شود، مورد رسیده‌گی قرار گرفته است.»
وی افزود: از ۱۶ قضیه که پس از ایجاد کمیته رخ داده است، ۶ قضیه نهایی و۱۰ قضیه دیگر تحت دوران قرار دارد.
رسولی گفت: خشونت علیه خبرنگاران شامل قتل، لت‌وکوب، توهین، تهدید، بازداشت‌های غیرقانونی، حریق رادیو وترور می‌شود که درپیوند به این قضایا متهمان به مجازات تا سرحد اعدام، حبس‌های طویل ومجازات نقدی، محکوم شده است.
درهمین حال، محمد فرید افضلی رییس عمومی مبارزه با جرایم وزارت امور داخله گفت: از مجموع ۱۷۰ قضیه خشونت علیه خبرنگاران که از ده سال به اینسو و تا پیش از ایجاد کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها برای بررسی مشخص شده بود، تنها یک قضیه تحت کشف قرار دارد و به بقیه آن رسیده‌گی شده است.
حجت‌الله مجددی نماینده فدراسیون خبرنگاران افغانستان با ابراز رضایت از کار کرد حکومت برای رسیده‌گی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران گفت: حکومت با تعهدی که در این زمینه داشته عمل کرده وقناعت فدراسیون را فراهم کرده است.
او از تصویب مقرره طرز تأسیس رسانه‌ها وتعدیل در قانون حق دسترسی به اطلاعات نیز به عنوان دست آوردهای حکومت در زمینه آزادی بیان ودسترسی به معلومات یاد کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا