آخرین اخباراسلایدشوافغانستانسیاست

رییس کمیسیون انتخابات:

به هیچ‌گروه اجازه نمی‌دهیم که انتخابات را به خاطر منافع شخصی تخریب کند

عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات که امروز دوشنبه لیست ابتدایی کاندیدان شورای ولسوالی‌ها را اعلام می‌کرد، گفت: ما به هیچ‌کس و گروه اجازه نمی‌دهیم که پروسه ملی انتخابات را به خاطر منافع شخصی شان تخریب کنند.


آرشیف

عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات که امروز دوشنبه لیست ابتدایی کاندیدان شورای ولسوالی‌ها را اعلام می‌کرد، گفت: ما به هیچ‌کس و گروه اجازه نمی‌دهیم که پروسه ملی انتخابات را به خاطر منافع شخصی شان تخریب کنند.
به گزارش خبرگزاری دید، عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت: اگر روند ثبت نام رای دهندگان ابطال شود، جفا در حق مردم افغانستان است.
آقای صیاد می‌گوید: ما درراه ثبت نام و برگزاری انتخابات شفاف پارلمانی شهید دادیم و میلیون‌ها دالر تا هنوزمصرف کردیم و توانستیم که ثبت نام ۹ میلیون رای دهنده و پروسه ثبت نام کاندیدان شورای ملی و شورای ولسوالی‌ها را موفقانه انجام دهیم.
این گفته‌ها از سوی کمیسیون انتخابات درحالی مطرح می‌شود که برخی احزاب سیاسی خواهان ابطال روند ثبت نام رای دهندگان شده بودند.
رییس کمیسیون انتخابات در واکنش به خواست احزاب سیاسی مبنی براعلام ابطال ثبت نام رای دهنده‌گان، تلویحاً اشاره کرده، گفت: ما برای هیچ‌گروه، حزب و سمتی کار نمی‌کنیم، بلکه مستقل هستیم و هم اجازه نمی‌دهیم که این پروسه را کسی و گروهی تخریب کند.
آقای بدیع ازمردم می‌خواهد که درکنار کمیسیون مستقل انتخابات دربرابر کسانی که می‌خواهند این پروسه ملی را به خاطر منافع شخصی شان تخریب کنند، بایستند.
دو روز پیش، برخی از احزاب سیاسی از کمیسیون و حکومت خواسته بودند که روند ثبت نام را ابطال کنند که این روند، فسادزا و زمنیه‌ساز تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی است.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا