آخرین اخباراجتماعافغانستان

در تجلیل از هفته رسانه‌های اجتماعی در بلخ مطرح شد:

«بیایید صفحات اجتماعی را صفحات همدلی بسازیم»


شرکت‌کنندگان در برنامه تجلیل از هفته رسانه‌های اجتماعی می‌گویند: استفاده ناآگاهانه و نادرست از این رسانه‌ها سبب ایجاد نفاق و تفرقه میان مردم می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دید، از هفته شبکه‌های اجتماعی در شهر مزار شریف با شعار “بیایید صفحات اجتماعی را صفحات همدلی بسازیم “بزرگداشت به عمل آمد.
داکتر نجیب پیکان، مسئول نهاد مردمی افغانستان و برگزارکننده این برنامه گفت: امروزه مردم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، در امور سیاسی و اجتماعی سهم گرفته و نظریات خود را ابراز می‌کنند.
وی اما هشدار می‌دهد استفاده نادرست و ناآگاهانه سبب دامن‌زدن اختلافات قومی و زبانی و افزایش تعصب و تنش نیز شده می‌تواند. وی از تمامی کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌خواهد تا فریب حساب‌های جعلی و نفاق‌افکن را نخورند.
از سوی دیگر، سید مصطفی حبیبی، استاد دانشگاه بلخ می‌گوید: طریقه درست برخورد با تکنالوژی مدرن، مدیریت درست به منظور استفاده بهینه از آن است.
به باور وی، شبکه‌های اجتماعی در افغانستان نوپا بوده و نیاز به آسیب‌شناسی دارد.
آقای حبیبی تاکید کرد: نیاز است تا دولت با طرح قانون جامع و همه‌شمول استفاده از شبکه‌های اجتماعی را قانونمند سازد.
با این‌که تاکنون ارقام دقیقی از تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی ارایه نشده، ولی گفته می‌شود رقم این کاربران در افغانستان از مرز یک میلیون تن گذشته است.‌
از شش سال بدین‌سو دفتر “نی” یا حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یک هفته را به نام هفته شبکه‌های اجتماعی تجلیل می‌کند. این طرح به سازمان ملل فرستاده شده، ولی تاهنوز برای جهانی شدن آن مورد قبول قرار نگرفته است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا