آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

بیش از ۱۲میلیارد افغانی عواید ترانسپورتی جمع آوری گردیده است

وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی اعلام کرد که این وزارت در سال روان خورشیدی بیش از ۱۲ میلیارد افغانی عواید خدمات ترانسپورتی داشته است.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی اعلام کرد که این وزارت در سال روان خورشیدی بیش از ۱۲ میلیارد افغانی عواید خدمات ترانسپورتی داشته است.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد یما شمس سرپرست وزارت ترانسپورت که در برنامه «پاسخدهی دولت به ملت»، در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت صحبت می‌کرد گفت: وزارت ترانسپورت در سال مالی ۱۳۹۸ به گونه مجموعی ۷۷ پروژه انکشافی را تطبیق نموده که شامل پروژه های سروی، دیزاین، ساخت و حفظ و مراقبت شاهراه‌ها، سرک‌ها، پل‌ها، پلچک‌ها و دیوارهای استنادی؛ سروی، دیزاین، ساخت، بهره‌برداری وحفظ و مراقبت خطوط آهن، استیشن‌ها و ساختمان‌های اداری می‌شود.
این وزارت در سال مالی ۱۳۹۸ قادر به جمع آوری ۱۲.۳ میلیارد افغانی عواید از درک ارایه خدمات ترانسپورتی گردیده و به خزانه دولت واریز نموده است.
از مجموع این عواید ۷.۲ میلیارد افغانی آن از طریق اداره هوانوردی ملکی، ۲.۵ میلیارد افغانی از طریق اداره خط آهن افغانستان، ۲.۱ میلیارد افغانی از طریق اداره ترانسپورت جاده، ۴۸۸ میلیون افغانی از طریق اداره ترافیک و۶۵ میلیون افغانی از طریق اداره ملی سرک ها، جمع آوری گردیده است.
وزارت ترانسپورت در سال مالی ۱۳۹۸ به رویت بودجه مصرف شده و پروژه‌های تطبیق شده خویش در حدود ۲۳هزار شغل مستقیم که شامل پرسونل تخنیکی، مسلکی و غیر مسلکی پروژه های انکشافی که توسط قراردادی‌های این وزارت استخدام می‌گردند، ایجاد نموده و زمینه حدود ۱۳۸هزار شغل دیگر را به طور غیر مستقیم در اثر تطبیق پروژه های انکشافی در سطح ۳۴ ولایت فراهم کرده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا