آخرین اخبارافغانستان

بیش از ۲۶ میلیون نهال در سراسر کشور غرس می‌شود

کمپاین ملی نهال‌نشانی در سراسر کشور به صورت رسمی آغاز شد. قرار است در سراسر کشور بیش از ۲۶ میلیون ریشه نهال غرس شود.


به گزارش خبرگزاری دید، کمپاین ملی نهال‌نشانی که تقویم رسمی کشور بیستم حوت را به آن اختصاص داده است، امروز چهارشنبه رسماً آغاز شد.
شیرشاه امیری معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در این مراسم گفت که وزارت زراعت با تلاش‌های همه‌جانبه‌ تمامی بخش‌های مرتبطش، برای نهالن‌شانی ۲۶ میلیون و ۷۳۸ هزار ۶۴۷ ریشه نهال را فراهم کرده است که توسط بخش‌های مختلف غرس می‌شود.
او گفت که بر اساس آمارهای ما، نهال‌های آماده شده برای غرس، شامل نهال‌های مثمر، غیرمثمر و نباتات زینتی‌اند که در سراسر کشور غرس می‌شوند.
گفته می‌شود که از این میان سهم بخش مدیریت جنگل‌ها دو میلیون و ۴۶۸ هزار و ۵۵۶ نهال، از مؤسسات همکار یک میلیون و ۱۵ هزار و ۴۹ ریشه نهال، سهم انجمن قوریه‌داران کشور که از سوی وزارت زراعت مشورت و کمک دریافت می‌کنند، ۱۸ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۴۱۴ ریشه نهال و سهم اشخاص انفرادی پنج میلیون و ۷۳ هزار و ۶۲۸ ریشه نهال است و در کنار آن میزان تولید فارم‌های مرکزی کابل به ۲۴۷ هزار و ۸۱۹ ریشه نهال می‌رسد.
به قول آقای امیری، ولایت‌های کابل، هرات، بامیان، بادغیس، ننگرهار و هلمند از ولایات پیش‌تاز در تولید و پرورش نهال‌اند که بیش‌ترین نهال را برای سال نو تولید می‌کنند. هم‌چنان کانال ننگرهار ۱۴۸ هزار و ۹۳۰ ریشه نهال را امسال تولید کرده و آماده غرس ساخته است.
وزارت زراعت می‌گوید که هم‌زمان با کابل، کمپاین ملی نهال‌نشانی در سراسر کشور از سوی ریاست‌های زراعت ولایت‌ها و همکاری مردم و نهادهای هم‌سو، آغاز یافته است.
غرس نهال در جهت پاکی هوا از آلود‌گی، حفظ محیط زیست، ایجاد سرسبزی، زیبایی و شادابی طبیعت از اهمیت خاصی برخوردار است، در واقع برگ درختان، با جذب آلودگی‌ها و گردوخاک از هوا، نقش ارزش‌مند و اساسی در کاهش آلودگی‌ها دارند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا