آخرین اخبارافغانستانحکومت

وزارت صحت:

تاکنون بیش از ۳۶میلیون دالر در مبارزه با کرونا هزینه شده

وزارت صحت عامه خبر داد که تاکنون ۳۶٫۷ میلیون دالر از سوی این وزارتخانه در بخش مبارزه با کرونا هزینه شده است.

وزارت صحت عامه خبر داد که تاکنون ۳۶٫۷ میلیون دالر از سوی این وزارتخانه در بخش مبارزه با کرونا هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، حفیظ‌الله سعادت رییس مالی وزارت صحت امروز سه‌شنبه(۳ سرطان)، در یک نشست خبری اعلام کرد که ۱۵۵.۵ میلیون دالر برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده شده است.
او گفت که ۱۵ میلیون دالر را حکومت افغانستان، ۱۰۰.۴ میلیون دالر بانک جهانی و ۴۰ میلیون دیگر را بانک توسعه آسیایی در اختیار وزارت صحت عامه قرار داده است.
به گفته حفیظ‌الله سعادت، ۵۱ میلیون دالر از کمک بانک جهانی برای سال جاری مالی است و ۴۰ میلیون بانک توسعه آسیایی نیز برای یک‌ونیم سال آینده اختصاص یافته است.
رییس مالی وزارت صحت عامه گفت که تاکنون حدود ۱۲.۷ میلیون دالر از وجه اختصاصی دولت از بودجه ملی مصرف شده است و ۲.۲ میلیون دالر دیگر آن در مرکز و ولایت‌ها باقی مانده است.
وزارت صحت عامه می‌گوید ۱۰.۷ میلیون دالر از بودجه اختصاصی دولت به هدف مبارزه با ویروس کرونا برای خرید تجهیزات طبی مصرف شده است. هم‌چنان وزارت صحت عامه ۳.۴ میلیون دیگر معادل ۲۵۸ میلیون افغانی را به ولایت‌ها فرستاده است.
رییس مالی وزارت صحت عامه گفت که از بودجه‌ای که به ولایت‌ها انتقال داده شده است تاکنون ۱۴۷ میلیون افغانی آن به مصرف رسیده است.
طبق معلومات رییس مالی وزارت صحت عامه، ۹۲ هزار دالر در بخش اداری و ترمیم شفاخانه‌ افغان – جاپان و ۶۸۲ هزار دالر آن برای خرید دوا به مصرف رسیده است.
حفیظ‌الله سعادت در مورد مصرف ۵۱ میلیون دالر کمک بانک جهانی گفت که ۲۳ میلیون دالر آن با اداره یونیسف قرارداد شده است و ۲۱ میلیون دیگر آن با موسسه‌های غیردولتی قرارداد بسته شده است که در بخش مبارزه با ویروس کرونا خدمات ارائه می‌کند.
به گفته او، ۱.۳ میلیون دالر کمک بانک جهانی برای نظارت از پروژه‌ها اختصاص داده شده است که از سوی «جناح ثالث» به مصرف می‌رسد و ۸۰۰ هزار آن برای کارهای اداری پروژه در نظر گرفته شده است.
رییس مالی وزارت صحت عامه گفت که از ۴۰ میلیون دالر کمک بانک توسعه‌ آسیایی برای ساخت و ترمیم شفاخانه‌ها در ولایت‌ها در نظر گرفته شده است که با شرکت انکشاف ملی قرارداد می‌شود.
طبق معلومات او، ۱۸.۴ میلیون برای فراهم کردن تجهیزات و دوا از سوی یونیسف، سازمان جهانی صحت و وزارت صحت عامه در جریان یک‌ونیم سال آینده به مصرف می‌رسد. هم‌چنان چهار میلیون دالر دیگر به عنوان بودجه احتیاطی این پروژه در نظر گرفته شده است.
حفیظ‌الله سعادت گفت که برخی تمویل‌کنند‌گان خودشان کمک‌های‌شان را در بخش مبارزه با ویروس کرونا به مصرف می‌رسانند.
او مجموع کمک‌های بیرون از بودجه ملی را ۳۰.۸ میلیون دالر عنوان کرد.
رییس مالی وزارت صحت عامه گفت که کشورها و شخصیت‌های خیّر تجهیزات طبی را به افغانستان کمک کرده‌اند که ارزش آن هنوز مشخص نشده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا