آخرین اخبارافغانستانروند صلحسیاست

تاکید بر حمایت مداوم از قوای مسلح کشور در دیدار عطامحمد نور با جنرال مایر

عطامحمد نور رهبر جمعیت اسلامی با جنرال انسگر مایر فرمانده نیروهای حمایت قاطع در شمال دیدار کرده و بر حمایت مداوم از نیروهای امنیتی کشور در مبارزه با تروریزم تاکید کرد.

عطامحمد نور رهبر جمعیت اسلامی با جنرال انسگر مایر فرمانده نیروهای حمایت قاطع در شمال دیدار کرده و بر حمایت مداوم از نیروهای امنیتی کشور در مبارزه با تروریزم تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان با جنرال مایر فرمانده حمایت قاطع در شمال دیدار کرد. در این دیدار دو طرف بر حمایت مداوم از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تاکید کردند.
آقای نور گفت: امیدوارم با توجه به اهمیت امنیت افغانستان و پیوند آن با امنیت منطقه و جهان، از نیروهای امنیتی و دفاعی و نیروهای محلی حمایت صورت گیرد.
رهبر جمعیت اسلامی همچنین برای تقویت نظام و سلامت کشور، بر شکل‌دهی اجماع ملی تاکید ورزیده، هماهنگی میان احزابی که توانایی بسیج نیروها را دارند، ضرورت خواند.
فرمانده نیروهای حمایت قاطع در شمال، ضمن تبریکی برگزاری موفقانهٔ مجمع عمومی جمعیت اسلامی و رهبری حزب به آقای نور، از روابط حسنه یاد آوردی و بر تداوم این رابطه میان دو کشور تاکید نمود.
جنرال مایر اظهار داشت که آلمان پس از خروج از افغانستان نیز به کمک‌هایش به مردم افغانستان ادامه می‌دهد.
در‌این دیدار دو طرف بر تداوم تلاش‌ها برای صلح و همچنین شکل‌دهی اجماع و هم‌سویی میان احزاب را مهم خواندند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا