آخرین اخبارافغانستانسیاست

تاکید مشاور امنیت ملی بر بررسی پروند زندانیان بگرام

حمدالله محب مشاور امنیت ملی راس یک هیئت امنیتی از بخش‌های مختلف زندان بگرام به شمول شفاخانه، کتابخانه و محل توقیف زندانیان دیدن، و بر بررسی پرونده‌های آنان تاکید کرد.

حمدالله محب مشاور امنیت ملی راس یک هیئت امنیتی از بخش‌های مختلف زندان بگرام به شمول شفاخانه، کتابخانه و محل توقیف زندانیان دیدن، و بر بررسی پرونده‌های آنان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، مشاور امنیت ملی با نمایندگان زندانیان نیز دیدار کرد و خواست‌های آنان را در مورد فرمان‌های عفو و تخفیف رییس جمهور، وضعیت اعاشه و تسریع روند قانونی پرونده‌های شان استماع نمود و تاکید کرد که براساس قوانین نافذه کشور به پرونده‌های زندانیان رسیدگی خواهد شد.
گفتنی است که مشاور امنیت ملی کشور و رییس عمومی کمیتۀ صلیب سرخ افغانستان هفته گذشته در دیدار شان روی پروسه صلح و رسیدگی به وضعیت صحی زندانیان صحبت کردند و مشاور امنیت ملی کشور بر بررسی وضعیت زندانیان اطمینان داده بود.
این دیدار و تاکید در حالی صورت می‌گیرد رییس جمهور غنی در آخر جرگه مشورتی صلح از رهایی ۱۵۰ طالب زندانی به نشانه حسن نیت خبر داده بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا