آخرین اخباراسلایدشوافغانستانخبر های مهمدسته بندی نشدهسیاست

تایید سه وزیر و رد دو نامزد وزیر و نامزد ریاست بانک مرکزی از سوی مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان کشور در جلسه امروز چهارشنبه (۱۲قوس) از مجموع پنج نامزد وزیر و نامزد ریاست بانک مرکزی، به سه نامزد وزیر رای اعتماد داد، اما دو نامزدوزیر و نامزد بانک مرکزی را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری دید، نشست امروز مجلس نمایندگان که برای رای به وزیران پیشنهادی برگزار شد، وزیران پیشنهادی صحت عامه، اقوام و قبایل و اقتصاد، رای اعتماد گرفتند و نامزدوزیران معارف و احیا و انکشاف دهات و نامزد ریاست بانک مرکزی موفق به گرفتن رای تایید مجلس نشدند.
در رای گیری امروز احمدجواد عثمانی با گرفتن ۱۴۵ رای تایید به عنوان وزیر صحت عامه اعتماد نمایندگان را به دست آورد.
عثمانی توانست با به دست آوردن از مجموع ۲۴۲ رأی نمایندگان حاضر در مجلس، ۱۴۵ رأی تأیید،‌ ۳۸ رای رد، ۱۲ رای ممتنع و ۴۷ رای باطل به پست وزارت دست یابد.
همچنین محب‌الله صمیم با به دست آوردن ۲۰۹ رای تایید به عنوان وزیر سرحدات، اقوام و قبایل تعیین شد. او از مجموع ۲۴۲ رای نمایندگان حاضر، ۲۰۹ رای تایید، ۱۲ رای رد، ۶ رای ممتنع و ۱۶ رای باطل کسب کرد.
کریمه حامد فاریابی نیز توانست از مجموع ۲۴۲ رأی نمایندگان حاضر در مجلس، ۱۳۶ رأی تأیید را کسب کند. او ۴۷ رای باطل، ۳۹ رای رد و ۲۰ رای سفید داشت. او با به دست آوردن این تعداد رای تایید سکاندار وزارت اقتصاد شد.
رنگینه حمیدی نامزد وزیر معارف با کسب ۱۱۴ رای، نتوانست کرسی این وزارت را به دست آورد. نمایندگان مجلس به او ۵۸ رای رد، ۱۶ رای ممتنع و ۵۴ رای باطل دادند.
مجلس نمایند‌گان همچنین به اجمل احمدی برای تصدی کرسی ریاست بانک مرکزی رای اعتماد نداد. احمدی از مجموع ۲۴۲ رای نمایندگان حاضر، ۷۲ رای تایید،‌ ۷۴ رای رد، ۱۹ رای ممتنع دادند و ۷۷ رای دیگر نیز باطل اعلام شد.
مجیب الرحمن کریمی، نامزد وزیر احیا و انکشاف دهات با گرفتن ۱۱۸ رای، نتوانست رای اعتماد مجلس نمایندگان را بدست بیاورد. او ۵۷ رای باطل، ۱۵ رای سفید و ۵۲ رأی رد گرفت و نتوانست از مجلس نمایندگان رأی اعتماد بگیرد.
برای کامیابی نامزدوزیران در جلسه‌ امروز مجلس نمایندگان به ۱۲۲ رأی تأیید نیاز بود.
پیش از این نیز در دو مرحله به ۱۶ وزیر پیشنهادی و رییس عمومی امنیت ملی رای تایید و به دو نامزدوزیر دیگر نیز رای رده داده شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا