آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

تایید قرارداد احداث جاده بغلان-بامیان از سوی کمیسیون تدارکات ملی

حکومت خبر داد که کمیسیون تدارکات ملی، ۵۲ مورد تدارکاتی را به شمول قرارداد اعمار جاده بغلان- بامیان منظور کرد.

حکومت خبر داد که کمیسیون تدارکات ملی، ۵۲ مورد تدارکاتی را به شمول قرارداد اعمار جاده بغلان- بامیان منظور کرد.
به نقل از ارگ، در نشست کمیسیون تدارکات ملی، ۵۹ مورد تدارکاتی به بحث و بررسی گرفته شد و در نتیجه، ۵۲ مورد آن به ارزش بیش از ۸.۱ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید که شامل پروژه‌های قرارداد اعمار قسمت پنجم جاده بغلان- بامیان به طول ۱۹.۵۸ کیلومتر مربوط پروژۀ جاده اتصال ترانس- هندوکش مربوط وزارت ترانسپورت؛ قرارداد پروژه تدارک خدمات مشورتی حفظ و مراقبت از کنترول حریم فضایی افغانستان مربوط وزارت ترانسپورت؛ قرارداد ماشین‌های خط اندازی جاده‌ها مربوط شهرداری کابل؛ قرارداد کرایه‌گیری یک باب تعمیر جمعیت هلال احمر افغانی (سره میاشت) برای ادارۀ ملی امتحانات می‌گردد.
همچنان در نشست کمیسیون تدارکات ملی، قرارداد تهیه و تدارک اجناس برای بازسازی نیروی برق کوچک اسعدآباد کنر مربوط شرکت برق افغانستان؛ قرارداد پروژۀ تهیه و تدارک یک قلم گاز مایع مورد ضرورت ادارات و قطعات نظامی مرکزی ریاست عمومی امنیت ملی؛ قرارداد پروژۀ تهیه و تدارک تیل پترول مورد ضرورت قطعات نظامی و ادارات مرکزی ریاست عمومی امنیت ملی؛ قرارداد پروژه تدارک ۱۰ نوع قندیل قصر گل‌خانه ارگ، ضرورت ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت ادارۀ عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی؛ قرارداد پروژۀ تهیه و تدارک دو قلم چوب سوخت (بلوط و ارچه) مورد نیاز قطعات و جزوتام‌های قوای پولیس به اساس قرارداد چهارچوبی نیز منظور شد.
از سویی هم، قرارداد تدارک یک قلم تیل پترول مورد نیاز وسایط و جنراتورهای قطعات و جزوتام‌های اردوی ملی شامل ۷ بخش و علاوه برآن، درخواست منظوری فسخ پروسۀ تدارکاتی پروژۀ خدمات مشورتی نظارت و مراقبت از کار ساختمان جاده کابل – لوگر به طول ۷ کیلومتر مربوط وزارت ترانسپورت نیز از سوی کمیسیون منظور گردید.
از سویی هم، ادارۀ انکشاف زون پایتخت، درخواست هدایت پیرامون آغاز کار و انتقال بودجه جهت اعمار سه بلاک الحاقیه کمپلکس فعلی تعمیرات دادستانی کل را به جلسه پیشکش نمود که از سوی کمیسیون منظور گردید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا