آخرین اخبارافغانستانحکومتسیاستصحت

دستور رییس جمهور:

تجهیزات طبی مفقود شود، فرد مسئول به ۲۰ سال زندان محکوم ‌می‎گردد

سرپرست وزارت صحت عامه می‌گوید که بر مبنای هدایت رییس جمهور غنی اگر تجهیزات طبی در مراکز صحی مفقود گردد، فرد مسئول به ۲۰ سال زندان محکوم خواهد شد.


به گزارش خبرگزاری دید، وزارت صحت عامه کشور در خبرنامه‌ای امروز دوشنبه(۱۳ ثور) به نقل از وحید مجروح سرپرست این وزارت می‌گوید که طبق هدایت رییس جمهور غنی در صورت مفقود ‌شدن تجهیزات طبی، مسئولین به ۲۰ سال زندان محکوم می‌شود.
وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه‌ کشور می‌گوید که براساس هدایت رییس‌ جمهور اشرف غنی، در صورت مفقودشدن یک بالون اکسیجن و یا تجهیزات طبی در مراکز صحی، شخص مسئول به ۲۰ سال زندان محکوم می‌شود.
سرپرست وزارت صحت عامه نیز در نشست مجازی این موضوع را به اطلاع روسای صحت عامه ولایات کشور رسانیده است.
وی همچنین در مورد مبارزه با موج سوم کرونا صحبت کرده است.
این در حالی است که در گذشته گزارش‌ها حاکی از قاچاق‌شدن تجهیزات طبی و بالون‌های اکسیجن به خارج از کشور بوده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا