آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

تدارکات ملی: در سال مالی ۱۳۹۶ از حیف و میل ۱۱ میلیارد افغانی جلوگیری شد

اداره تدارکات ملی می‌گوید که با بررسی ۸۰۰ پروژه در سال مالی ۱۳۹۶ از حیف و میل ۱۱ میلیارد افغانی در قراردادهای بزرگ جلوگیری شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، الهام عمر هوتکی رییس عمومی اداره تدارکات ملی با ارایه گزارشی به ریاست جمهوری گفته است که پس از بررسی بیش از ۸۰۰ پروژه از حیف و میل یازده میلیارد افغانی جلوگیری شده است.
بربنیاد خبرنامه ریاست جمهوری، پای‌بندی به قانون تدارکات، شفافیت و تسریع تدارکات، صرفه‌جویی، افزایش در پرداخت مالیات، پیگرد قانونی و محرومیت شرکت‌های متخلف و تزویرکار و محدود کردن مجراهای فسادزا به عنوان عوامل بازدارنده حیف و میل این مقدار پول، برجسته شده است.
تدارکات ملی افزوده است، در مجموع بیش از ۸۰۰ پروژه زیربنایی و ساختمانی که عمدتاً مربوط به وزارت‌های فواید عامه، انرژی و آب، احیا و انکشاف دهات و صحت عامه و نیز شرکت برق افغانستان می‌باشند، مورد بررسی قرار گرفته است.
گفتنی است که بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان( سیگار) نیز در گزارش اخیر خود کارکرد اداره تدارکات ملی افغانستان را مثبت ارزیابی کرده است.
در همین حال برخی کارکردهای این نهاد حکومتی از سوی منتقدان سیاسی آن نهادی برای انحصارگرایی ثروت و قدرت تعریف می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا