آخرین اخبارافغانستان

وزارت فواید عامه:

ترازوهای سیار به هدف کنترول اضافه بار وسایط، فعال شده است

مسئولان وزارت فواید عامه می‌گویند که ترازو های سیار به هدف جلوگیری از تخریب فرش سرک ها و نیز کنترول اضافه بار وسایط باربری بلند تناژ، به فعالیت آغاز کرده است.


مسئولان وزارت فواید عامه می‌گویند که ترازو های سیار به هدف جلوگیری از تخریب فرش سرک ها و نیز کنترول اضافه بار وسایط باربری بلند تناژ، به فعالیت آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، انجنیر عبدالرحمان صلاحی معیین وزارت فواید عامه امروز سه شنبه طی نشست خبری گفت:« وزارت فواید عامه برای هماهنگی بین ادارات ذیربط به منظور کنترول وسایط اضافه بار، طرزالعمل مؤقت کاری کنترول ترازوی سیار را در هماهنگی با وزارتخانه های مالیه و ترانسپورت ترتیب کرده و از تاریخ منظوری آن قابل تطبیق و مرعی الاجرا می باشد.»
وی افزود: در ماده اول این طرزالعمل آمده است کنترول سیار توسط پرسونل آمریت انسجام ترازو های وزارت فواید عامه در مسیر های کنترولی به صورت پیگیر و برنامه ریزی شده عملی شود.
به گفته آقای صلاحی، ماده سوم طرزالعمل می گوید: برای تنبیه وسایط اضافه بار، اسناد رسمی شامل (کتابچه سیر، لایسنس، کتابچه خط السیر و نمبر پلیت) واسطه قید گردیده و بعد از گذشت معیاد معین قیدی و نشانی شد با رنگ سرخ و مهر ترازوی سیار آمریت ترازو ها، دوباره توزیع گردد.
در این ماده همچنان آمده است که در صورت اضافه بار از ۱ الی ۳ تن، لایسنس راننده و خط السیر برای مدت پانزده روز، در صورت اضافه بار از ۳ الی ۱۰ تن، لایسنس راننده و جواز سیر و کتابچه خط السیر عراده برای مدت یک ماه و در صورت اضافه بار بیشتر از ۱۰ تن، لایسنس راننده و جواز سیر و کتابچه خط السیر عراده برای مدت دو ماه قید گردد.
این طرزالعمل ارگان های امنیتی به خصوص پولیس شاهراه و حوزه های امنیتی را موظف می سازد تا حین اجرای وظیفه، همراه با تیم کنترولی سیار در قسمت توقف وسایط اضافه بار همکاری نمایند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا