آخرین اخباراسلایدشوافغانستان

تغییرات در وزارت دفاع کلید خورد

عبدالله حبیبی، وزیر دفاع ملی و قدم‌شاه شهیم، رییس ستاد ارتش، از سِمت‌شان کناره‌گیری کردند.
در همین حال، طارق شاه بهرامی، معین امنیتی وزارت امور داخله، بحیث سرپرست وزارت دفاع ملی و جنرال شریف یفتلی، بحیث رییس ستاد ارتش گماشته شدند.
از سوی دیگر، رییس‌جمهور غنی، پیشنهاد تبدیل و تعیین قوماندانان قول‌اردوهای ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۰۷ و ۲۰۹ را منظور کرد.
به اساس گزارش ارگ ریاست جمهوری، لیست پیشنهادشده از سوی وزارت دفاع ملی جهت تغییر و تبدیل شماری از کدرهای نظامی آن وزارت به منظور ارتقای ظرفیت کاری٬ اجرای بهتر امور و تامین صلح و حاکمیت بیشتر قانون٬ از سوی رییس‌جمهور غنی منظور شد.
این لیست افراد زیر را شامل می‌شود:
• بریدجنرال پیاده امان‌الله، قوماندان قول اردوی ۲۰۷ ظفر تبدیلاً بحیث قوماندان قول اردوی ۲۰۹ شاهین به کادر دگرجنرال به عوض تورنجنرال مهمند
• تورنجنرال مهمند، قوماندان قول‌اردوی ۲۰۹ شاهین تبدیلا در بست احتیاط فعال ریاست کادر و پرسونل ستر درستیز
• برید جنرال محمدناصر، قوماندان لوای اول قول اردوی ۲۰۳ تندر تبدیلاً در بست قوماندانی قول اردوی ۲۰۷ ظفر به کادر دگر جنرال به عوض برید جنرال امان‌الله
• برید جنرال امام‌نظر، قوماندان لوای دوم ضربتی تبدیلا بحیث قوماندان قول اردوی ۲۰۵ اتل به کادر دگر جنرال به عوض تورن‌جنرال داوود شاه
• تورن‌جنرال داوود شاه، قوماندان قول اردوی ۲۰۵ اتل تبدیلا در بست احتیاط فعال ریاست کادر و پرسونل ستر درستیز
• برید جنرال عبدالواسع، قوماندان لوای دوم قول اردوی ۲۰۳ تندر تبدیلا بحیث قوماندان قول اردوی ۲۰۳ تندر به کادر دگر جنرال
تعیینات و تبدیلات و نیز کناره‌گری برخی از مقامات ارشد امنیتی، در حالی صورت می‌گیرد که از چندی بدین‌سو، برخی از ولایت‌های کشور بشمول پایتخت، گواه رویدادهای مرگ‌باری بوده‌اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا