آخرین اخبارافغانستانخبر های مهمسیاستصلح

تفتیش ویژه محلات آغاز می‌شود/ ناظرین و مشاهدین حضور داشته باشند

کمیسیون انتخابات با نشر اعلامیه‌ای خبر داده که قرار بود امروز پنجشنبه(۲۴دلو) روند تفتیش ویژه محلاتی که از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به تفتیش نیاز داشت، آغاز شود، ولی به نسبت مشکلات تخنیکی آغاز نشد. این کمیسیون از ناظرین و مشاهدین خواسته است که در روند تفتیش ویژه حضور داشته باشند.

کمیسیون انتخابات با نشر اعلامیه‌ای خبر داده که قرار بود امروز پنجشنبه(۲۴دلو) روند تفتیش ویژه محلاتی که از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به تفتیش نیاز داشت، آغاز شود، ولی به نسبت مشکلات تخنیکی آغاز نشد. این کمیسیون از ناظرین و مشاهدین خواسته است که در روند تفتیش ویژه حضور داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری دید، کمیسیون انتخابات با نشر اعلامیه‌ای از فعالیت‌های خویش تا امروز خبر داده و همچنان از ناظرین و مشاهدین کمیسیون شکایات انتخاباتی، سازمان‌های ناظر و همچنان تکت‌های انتخاباتی خواسته است که در روند تفتیش ویژه حاضر باشند.
متن کامل اعلامیه:
اعلامیه مطبوعاتی در مورد تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی
۲۴دلو ۱۳۹۸
بعد از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری از جانب کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ ۱ جدی۱۳۹۸ به اساس قانون، لوایح و طرزالعمل‌های انتخاباتی، رسیدگی به شکایات نسبت به نتایج ابتدایی انتخابات از وظایف اساسی کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی می‌باشد. آن کمیسیون محترم، بعد از رسیدگی به شکایات انتخاباتی به تاریخ ۲۰ دلو ۱۳۹۸ طی یک مکتوب رسمی، هفت تصمیم نهایی خویش را جهت تطبیق به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال نموده است.
کمیسیون مستقل انتخابات، از فعالیت‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی اظهار قدردانی و تشکری نموده و تلاش می‌نماید تا به زودترین فرصت ممکن تصامیم نهایی آن کمیسیون محترم را تطبیق نماید. اما؛ در بعضی از فیصله‌ها ضمائم و جدول ها ذکر شده است که هنوز به کمیسیون مستقل انتخابات نرسیده است که به صورت رسمی ضمائیم نیز خواسته شده است. بدون شک، روند تطبیق کامل فیصله‌ها نیاز به ضمائم کامل آن دارد.
کمیسیون، پس از دریافت تصامیم نهایی کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی به منظور چگونگی تطبیق این تصامیم اجراآت ذیل را انجام داده است:
۱) تجزیه و تحلیل تخنیکی، حقوقی و عملیاتی تمام تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی و ترتیب پلان تطبیقی آن؛
۲) در مورد تفتیش ویژه (موجودیت معلومات بایومتریک، ژورنال و فورمه نتایج کاغذی) به تعداد ۱۰% محلات مربوطه به (۱۳۷۶۳۰) رقم و ۱۵% محلات مربوطه به (۱۰۲۰۱۲) معلومات بایومتریک که کمیسیون شکایات انتخاباتی بر آن تصمیم اتخاذ نموده است، لازم بود تا برای چگونگی انتخاب این تعداد از محلات رای‌دهی از میان محلات مورد نظر، یک سیستم طرح و تهیه می‌شد که بتوان به سهولت و با شفافیت تمام این محلات را انتخاب کرد. با استفاده از تکنالوژی، «سیستم درصدی انتخاب محلات» که به شکل تصادفی(Randomly) گزینش نماید تهیه و از جانب تیم تخنیکی کمیسیون‌های انتخاباتی بررسی شده و مورد تأیید اعضای محترم هر دو کمیسیون قرار گرفت.
۳) اعضای محترم رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی و تیم‌های تخنیکی هر دو کمیسیون با استفاده از سیستم تأیید شده فوق الذکر، فهرست تعداد ۱۰ فیصد، از مجموع محلات مربوط به(۱۳۷۶۳۰) و ۱۵ فیصد از مجموع محلات مربوط به (۱۰۲۰۱۲) ذکر شده در تصامیم نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی ترتیب نمود.
۴) کمیسیون مستقل انتخابات به منظور تطبیق تصامیم نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی، تیم های خویش را مؤظف نموده و ناظرین و مشاهدین را دعوت نمود تا الیوم ۲۴ ماه دلو سال روان روند تفتیش ویژه(موجودیت معلومات بایومتریک، ژورنال و فورمه نتایج کاغذی) را عملاً آغاز نماید که متأسفانه همکاران تخنیکی کمیسیون شکایات که از جانب کمیسیون دعوت شده بودند، دوباره از جانب کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته شدند و به همین دلیل کار عملی تفتیش ویژه آغاز نگردید.
کمیسیون مستقل انتخابات، از ناظرین شکایات انتخاباتی و تمام ناظرین و مشاهدین توقع دارد که جهت تأمین شفافیت، جهت نظارت و مشاهده از روند تطبیق تصامیم نهایی کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی به موقع حضور بهم برسانند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا