آخرین اخبارافغانستاندیدگاهسیاست

تقرری‌های تازه؛ حکومت فاسد به حرف خودش هم پابند نیست

در فرهنگ ما « مشت نمونه خروار» وجود دارد و این مکتوب می‌تواند نمونه تمام اعمال و اقدامات غیر قانونی، برخلاف آنچه ارگ به خورد مردم می‌دهد و جیغ‌های پوپولیستی جناب آقای اشرف غنی باشد که در پنج سال گذشته با ریا و تظاهر به پارسایی و ملی‌گرایی انجام داده است.

در مکتوبی که به تازگی از تقرری‌های جدید در ادارات مربوط وزارت مالیه حاکی است، تاریخ ۷ اسد نگاشته شده و نشان می‌دهد که این تقرری‌ها یک روز پس از آغاز رسمی کارزارهای انتخاباتی صورت گرفته است.
در این مکتوب چند مامور حکومتی در واحدهای مربوط به وزارت مالیه تعیین و تبدیل شده است در حالی که قبلاً حکومت اعلام کرده که بود که تا پس از انتخابات تقرری‌های جدید صورت نمی‌گیرد.
پیش از این، شورای نامزدان، نهادهای ناظر بر انتخابات و حتا سفارت امریکا به تبدلات و تقرری‌های حکومتی واکنش نشان داده و خواستار توقف آن شده بودند، ولی حکومت هیچ گاه اعتنا نکرد. اما اکنون دیده می‌شود که فساد در دستگاه حکومت و امتیازدهی‌های انتخاباتی به حدی رسیده که حکومت روی حرف و حدیث خودش نیز پابند نبوده و برخلاف فیصله خود به تغییر و تبدیل دست می‌زند.
از این مکتوب که از وزارت مالیه- قلب فساد در دستگاه اشرف غنی- صادر شده است، چنین برداشت می‌شود که فساد، تقلب و عوامفریبی در حدی موج می‌زند که حکومت آقای غنی حتا به حرف و حدیث خویش نیز اعتنا نداشته و اگر پای منافع در میان باشد، آن را زیر پا می‌کند.
در فرهنگ ما « مشت نمونه خروار» وجود دارد و این مکتوب می‌تواند نمونه تمام اعمال و اقدامات غیر قانونی، برخلاف آنچه ارگ به خورد مردم می‌دهد و جیغ‌های پوپولیستی جناب آقای اشرف غنی باشد که در پنج سال گذشته با ریا و تظاهر به پارسایی و ملی‌گرایی انجام داده است.
روز آغاز کارزارهای انتخاباتی، اشرف غنی داد زد که «عدالت عمری» برقرار می‌کند، ولی یک روز پس از آن وزارت مالیه تحت امر و اداره او به تغییر و تبدیل در ادارات دست یاخته که عواید هنگفت مالی دارد و منبع تمویل کمپاین‌های حکومتی است.
آیا اشرف غنی از این اقدامات خبر ندارد؟ بدون شک دارد و تا زمانی که امر از جانب ایشان نباشد در واقع اداره وزارت مالیه جرئت نمی‌کند به چنین تغییرات دست بزند. پس نتیجه این است که اشرف غنی و اداره تحت امرش، برخلاف آنچه می‌گویند عمل می‌کنند و در پنج سال گذشته نیز چنین بوده است. در سالیان گذشته در واقع اداره غنی « خاک به چشم مردم» زده است.
اکنون نیز عدالت عمری او چیزی جز فریب و اغواگری بیش نیست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا