آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعهزنان

توانمند سازی زنان، توانمند سازی جامعه است

وزارت‌خانه‌ها و نهادهای تطبیقی برنامه دارای اولویت ملی توانمند سازی اقتصادی زنان، دستاوردهای شان را از سال مالی ۱۳۹۷ گزارش دادند.

وزارت‌خانه‌ها و نهادهای تطبیقی برنامه دارای اولویت ملی توانمند سازی اقتصادی زنان، دستاوردهای شان را از سال مالی ۱۳۹۷ گزارش دادند.
به گزارش خبرگزاری دید، این برنامه از سوی نهاد هماهنگی برنامه دارای اولویت ملی توانمند سازی اقتصادی زنان به همکاری وزارت‌های امور زنان و کار و امور اجتماعی برگزار شد.
رولاغنی در این نشست که امروز پنجشنبه برگزار شده بود، گفت که زنان افغانستان در تمام عرصه‌ها توانمند شده‌اند و امروزه شاهد پیشرفت زنان در بخش‌های تجارت، تعلیم وتربیه، صحت و عرصه سیاست می‌باشیم.
وی با اشاره به آن که فعالیت‌های زنان از همه بیشتر در سکتورهای تعلیم وتربیه و صحت قابل لمس است افزود، توانمند ساختن زنان، توانمند سازی جامعه است.
در برنامه دستاوردهای سال مالی ۱۳۹۷ وزارت‌خانه‌ها و نهادهای تطبیقی برنامه دارای اولویت ملی، نمایندگان ۱۳ نهاد از جمله وزارت‌خانه‌های تحصیلات عالی، زراعت، احیا و انکشاف دهات، معارف، صحت عامه، ارشاد حج و اوقاف، عدلیه، امور زنان، صنعت و تجارت، اداره ملی احصاییه و معلومات، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، دافغانستان بانک و برنامه آموزشی برای زنان متشبث، دستاوردهای شان در زمینه توانمند سازی اقتصادی زنان را گزارش دادند.
در این برنامه، از نمایند‌گان وزارتخانه‌ها و نهادهای تطبیقی برنامه دارای اولویت ملی توانمند سازی اقتصادی زنان، نیز با تفویض تقدیرنامه، قدردانی صورت گرفت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا