آخرین اخبارافغانستانسیاستگزارشمصاحبه

توضیحات سخنگوی برشنا در باره پرچاوی‌های برق کابل در مصاحبه با خبرگزاری دید

مصاحبه از رسول شهزاد

خبرگزاری دید: حکمت‌الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا در مصاحبه با خبرگزاری دید، در‌ مورد پرچاوی برق در شهر کابل، چگونگی توزیع و مشکلاتی که وجود دارد گفت. او اطمینان داد که افغانستان بدهکار ازبیکستان نیست و مشکلات در دستگاه تولید برق آن کشور سبب کاهش واردات برق شده است.

از آقای میوندی نخست در باره این پرسیدیم که چرا توزیع برق در نقاط مختلف شهر کابل فرق دارد و باشندگان شماری از مناطق به ویژه در غرب کابل توزیع برق را ناعادلانه می‌دانند.

میوندی گفت: در حال حاضر هیچ ساحه‌ کابل نیست که با آن رفتار‌ دوگانه شود و ده ساعت تا ۱۵ ساعت در ساحه رهایشی برق دریافت کند. چنین چیزی امکان ندارد و این طور ساحه در کابل وجود ندارد. ولی برخی مسایل وجود دارد برخی ساحات وجود دارد که ۲۴ ساعت برق دارد و تنها دلیل آن این است که آن ساحه در خط وزارت دفاع یا در خط استخبارات یا وزارت داخله است و زمانی که ما این وزارت‌خانه‌ها را برق ۲۴ ساعته می‌دهیم در همین لین‌ها اگر کدام ساحه رهایشی است، آن ساحات هم مثل وزارت خانه‌ها همان قدر برق دریافت می‌کند. غیر از این هر ساحه‌ای که در لین دوایر یا نمایندگی‌های دیپلماتیک نباشد هیچ امکان ندارد که در یک ساحه برق بیشتر باشد و در ساحه دیگر کمتر.

سخنگوی برشنا در پاسخ به این سوال که چرا برق از طرف ازبیکستان قطع شده گفت: همانطور که شما در جریان هستید یک مشکل تخنیکی و یک عارضه است. همان طور که می‌دانید بعضی منابع تولید برق ازبیکستان گازی است و در این اواخر به دلیل سردی هوا و کدام عوارض دیگر ظرفیت دستگاه‌های شان پایین آمده است و آنها این موصوع را پیش‌بینی نکرده بودند که هوا تا حدی سرد شود و ظرفیت تولید برق کاهش یابد‌ که به مصارف داخلی شان استفاده شود یا صادر کنند. ما با جانب ازبیکستان در تماس هستیم و آرزو داریم که با رفع مشکلات آنها مطابق قرارداد برق وارد کنیم.

از آقای میوندی در‌ مورد بدهی شرکت برشنا به ازبیکستان پرسیده شد و او گفت، زمانی که ما در‌ مورد یک شرکت یا یک کشور می‌گویم‌ که این‌ کشور در اثر مشکلات خود نمی‌تواند به ما برق بدهد، پس شما مطمین باشید که حقیقت همین است؛ به خاطری که ما هیچ قرض‌دار ازبیکستان نیستیم. اگر‌ما قرض‌دار ازبیکستان می‌بودیم زمانی که برق را قطع کردند پس نخستین حرف ازبیکستان و مقامات آن پس از قطع برق با رسانه همین مسئله می‌بود و می‌گفتند که چرا برق افغانستان را قطع کردیم و عامل‌اش را بدهی افغانستان بیان می‌کردند. اگر شما خبرها را بررسی کرده باشید آن‌ها گفتند که در حال حاضر در ازبیکستان مشکل یا عارضه تخنیکی پیش آمده، بناءً آنها نمی‌توانند مطابق به قرارداد به ما برق بدهند.

آقای میوندی در‌ پیوند به میزان نیاز کابل به برق تصریح کرد که بر اساس عرضه و تقاضا میزان مصرف تفاوت دارد.

وی گفت، این که کابل به چقدر برق ضرورت دارد بر اساس عرضه و تقاضا و براساس فصل‌ها فرق می‌کند، مثلاً در فصل زمستان تقاضا بسیار زیاد می‌شود از همین خاطر پرچاوی‌ها پیدا می‌شود. همین طور در‌ فصل گرما. زمانی که هوا عادی می‌باشد تقاضا فرق می‌کند ولی بر اساس تخمین ما در وضعیت کنونی که تقاضا بیش از حد است تقریباً به ۷۰۰ میگاوات برق نیاز است و این میزان برق در کابل، زون کابل و ولایاتی که در مسیر همین خط قرار دارد ضرورت است.

آقای میوندی در مورد میزان واردات برق از کشورهای مختلف گفت: وضعیت واردات برق همیشه در حال تغییر است و همان طور که پیشتر گفتم وضعیت عرضه و تقاضا در حال تغییر است زمانی که ما به برق بیشتر نیاز داشته باشیم بر اساس ضرورت برق را خریداری می‌کنیم. ما با برخی کشورهایی که قرارداد داریم از برق وارداتی هر کشور برخی ولایات را در نظر گرفتیم، به طور مثال از برقی که از تاجیکستان وارد می‌شود برای ولایات جداگانه است، برقی که از ترکمنستان وارد می‌شود برای ولایات دیگر است. زمانی که از ازبیکستان برق می‌گیریم به چند ولایات توزیع می‌کنیم که تقریباً ۱۲ ولایت را پوشش می‌دهد بلخ،‌ سمنگان، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان، ننگرهار، میدان وردک، عزنی، لوگر، پکتیا و خوست، این‌ها ولایاتی است که از برق ازبیکستان استفاده می‌کنند و از برق ترکمنستان تا اندازه‌ای برای ولایت بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، بادغیس و هرات استفاده می‌شود و همین طور فراه، هرات و نیمروز از برق ایران استفاده می‌کنند و از برق تاجیکستان تا اندازه‌ای بغلان و برخی ولایات شمال استفاده می‌کنند.

سخنگوی برشنا در‌ مورد ظرفیت تولید برق در داخل کشور گفت: ما در حال حاضر از منابع داخلی ۲۰ درصد برق می‌گیریم یعنی همین ۲۰ درصد برق داخلی از منابع آفتابی، حرارتی و همین طور ماهیپر، نغلو و سروبی به دست می‌آید.

با این حال، قسمی که اخیراً امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه در یک سخنرانی با انتقاد از جانب ازبیکستان خواستار وصل برق شد، برخی منابع عامل سیاسی و بدهی را در قطع برق از جانب ازبیکستان موثر دانسته‌اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا