آخرین اخبارتصاویر هفتهعکس خبری

جلریز؛ دره مرگ و ترور در ۳۳ شات

جلریز، دره ای سوخته و آکنده از ترور و دهشت. مامن تروریزم قومی و تحجر فکری. شاید بهشت سوزان مطرودان روزگار یا طریق ناگزیر مردمانی محصور در هزاره جات.
عکاس: رسول شهزاد

پاسگاه نیروهای امنیتی
پاسگاه نیروهای امنیتی
انفجار در جاده عمومی
یکی از پلچک‌های منفجر شده از سوی طالبان
انفجار در جاده عمومی جلریز که باعث مسدود شدن جاده شده بود
پلچک که از سوی طالبان انفجار داده شده بود
کانتینر نیروهای امنیتی که از سوی طالبان به آتش کشیده شده بود
پاسگاه نیروهای امنیتی که از سوی طالبان از بین برده شده بود
موتر مسافران که از جلریز میگذرد
تانگ هاموی در کنار جاده جلریز
پرچم سه رنگ افغانستان بر فراز پاسگاه نیروهای امنیتی
پاسگاه نیروهای امنیتی در بین خانه‌های مسکونی
پاسگاه امنیتی
تبلیغ یک دانشگاه در جلریز
پاسگاه امنیتی که خالی از نیروی امنیتی است
دیوار امنیتی در کنار جاده
تانک تیل در بارزار جلریز
پاسگاه امنیتی در جلریز
باسگاه نیروهای امنیتی در جاده عمومی
دکان‌های که در اثر جنگ بسته است
یکی از دکان‌ها در جلریز
پاسگاه نیروهای امنیتی
پاسگاه امنیتی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا