آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

جلسات اشرف غنی؛ فضای عبدالرحمان خانی در عصر دمکراسی!

جلسه‌هایی را که اشرف غنی در ارگ زیر نام دیدار و ملاقات با گروه‌های مردمی برگزار می‌کند؛ معمولاً فضای رعب‌آور و ترسناک دارد. یعنی هر چند متر، یک یا دو بادیگارد گردن کلفت و قوی ایستاد است. حضور این‌گونه بادیگاردها، اشتراک‌کننده‌ها را در وضعیتی قرار می‌دهد که هرگونه اعتماد به نفس و روحیه‌ انتقادی را از دست بدهند و حتا حرکتی معمولی و عادی نتوانند.


جلسه‌هایی را که اشرف غنی در ارگ زیر نام دیدار و ملاقات با گروه‌های مردمی برگزار می‌کند؛ معمولاً فضای رعب‌آور و ترسناک دارد. یعنی هر چند متر، یک یا دو بادیگارد گردن کلفت و قوی ایستاد است. حضور این‌گونه بادیگاردها، اشتراک‌کننده‌ها را در وضعیتی قرار می‌دهد که هرگونه اعتماد به نفس و روحیه‌ انتقادی را از دست بدهند و حتا حرکتی معمولی و عادی نتوانند.
طراحی چنین فضایی در این نشست‌ها بیشتر به وضعیت روحی و روانی خود اشرف غنی ارتباط می‌گیرد؛ زیرا شخصیت روانی اشرف غنی همیشه دچار اضطراب و احساسات است. این اضطراب موجب عدم امنیت روانی او شده است. بنابراین، همیشه نگرانی دارد. این نگرانی تا واقعی باشد بیشتر فوبیای شخصیتی ایشان است. اگر فویبا نباشد، کسی انتقادی کند، چه مشکل دارد. انتقاد کند. رییس جمهور، انتقاد را جواب بدهد.
بنابه احساساتی بودن اشرف غنی همیشه جلسه‌هایی‌که بیرون از ارگ برگزار می‌شود به جنجال کشیده می‌شود. زیرا در جلسه‌های عمومی بیرون از ارگ، آنقدر بادیگارد گردن کلفت نیست که بالای سر هر سه نفر یک بادیگارد ایستاد کند.
افرادی فرصت پیدا می‌کنند در این جلسه‌ها انتقاد کنند؛ اشرف غنی تا به انتقاد پاسخ بدهد یا انتقاد را درنظر نگیرد، به خونسردی از آن بگذرد، دچار احساسات می‌شود و در برابر کسی‌که انتقاد کرده، خشونت نشان می‌دهد؛ بعد بادیگاردهایش آن فرد را لت وکوب می‌کنند.
چندی پیش سفری که به دایکندی داشت، سخنرانی اشرف غنی با انتقاد یک خانم به خشونت کشیده شد. اشرف غنی گفت که ما هزاره‌جات را از زندان طبیعی نجات می‌دهیم؛ خانم گفته بود که هزاره‌جات تا در زندان طبیعت باشد در زندان ذهن متعصب شما است. هزاره‌جات را از ذهن متعصب تان نجات بدهید. در سخنرانی هرات نیز فردی از اشرف غنی انتقاد می‌کند که برای این افتتاح هیچ لازم نبود، خودت بیایی و این همه هزینه با آمدنت مصرف شود. بهتر بود، هزینه‌ این آمدنت را به ولایت هرات می‌دادی که ساختمان دو مکتب در یک گوشه‌ هرات ساخته می‌شد. برای یک رییس جمهور لازم نیست، با احساسات به سوی فردی حرکت کند که انتقاد کرده است. اشرف غنی به سوی آن فرد حرکت می‌کند و با آن فرد وارد درگیری لفظی می‌شود. گفته شده، بادیگاردهایش دهان و دماغ آن فرد را خونین می‌کنند و از تالار بیرون می‌کنند. معلوم نیست که بازداشت کرده‌اند یا…
از صفحه فیسبوک یعقوب یسنا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا