آخرین اخبارافغانستان

حبیبه سرابی: در مسئله صلح فعلاً در بهترین موقعیت قرار داریم


حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح، در سفری به شهر مزارشریف ازبرنامه‌های فراگیر مربوط به استراتیيژی شورای عالی صلح خبر داد.
او همچنان افزود که افغانستان در مسئله صلح اکنون در بهترین موقعیت قرار دارد؛ زیرا یک اجماع منطقه‎ای به وجود آمده است.
به گزارش خبرگزارى ديد، این سفر تشریح استراتیژی شورای عالی صلح در ولایت بلخ و بیان خط‌‎‏ مشی واضح به طرف صلح عنوان شده است.
حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح به خبرگزاری دید گفت: « ما با يك خط‌ مشی واضح به طرف صلح می‌رویم و می‌خواهیم جلسات مشورتی را در ولایات مختلف کشور، جهت تشریح استراتیژی شورای عالی صلح داشته باشیم.»
گفته می‌شود که این جلسات مشورتی در کابل، با حضور بزرگان قومی و رهبران جهادی آغاز شده و قرار است در سطح ولایات و زون‌های مختلف نیز برگزار شود.
همچنان خانم حبیبه سرابی، در پیوند به روند پروسه صلح با طالبان، از دو سطح مذاکره یادآور شده گفت: سطح محلیِ وجود دارد که مربوط به شورای عالی صلح است و با ایجاد اجماع با اقشار تاثیرگذار اجتماع صورت می‎گیرد. در قسمت دیگر سطح منطقه‎ای است که به دوش دولت افغانستان است.
وی، در مورد پیش‏رفت روند صلح اظهار خوش‎بینی کرده اضافه کرد که افغانستان در مسئله صلح، فعلاً در بهترین موقعیت قرار دارد؛ زیرا یک اجماع منطقه‎ای در این پیوند، به وجود آمده است و دولت افغانستان بنا به دیپلوماسی و سیاستی که داشته است توانسته توجه دولت‌ها را در سطح منطقه‎ای و جهانی به روند صلح جلب کند.
گفتنی است که ۸ سال از ایجاد شورای صلح می‏گذرد، ولی تاکنون فعالیت ملموسی که بتواند قناعت مردم را فراهم کند از این شورا دیده نشده است. در تازه‎ترین مورد امارات متحده عرب برای نمایندگان طالبان ویزا صادر نکرد و نشست صلح در دُبی، تا زمان نامعلوم عقب افتاد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا