آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

حس می‌کنم بحران ۴۰ ساله کشور به پایان رسیده است


محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی در سفر به ننگرهار در یک کنفرانس خبری گفت که حس می‌کند بحران ۴۰ ساله افغانستان در حال به پایان رسیدن باشد.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی که صبح امروز به ننگرهار در شرق کشور سفر کرده است، پس از گذاشتن سنگ تهداب شفاخانه ۱۰۰۰بستر ننگرهار، در یک کنفرانس خبری اشتراک کرده و گفت که حس می‌کند بحران ۴۰ ساله کشور به پایان رسیده است.
آقای غنی همچنان افزود که در مورد مسئله صلح با مخالفان مسحل دولت، یک اجماع کلی شکل گرفته و صلح نزدیک است.
در این کنفرانس خبری، آقای غنی در مورد موضوعاتی همانند امنیت، معارف و صلح صحبت کرد.
گفتنی است که شفاخانه ننگرهار که قرار است در ساحه ۲۰۰ جریب زمین اعمار شود، در آن یک شفاخانه ۲۰۰ بستر نسایی ولادی، یک شفاخانه ۱۵۰ بستر معلولین، شفاخانه ۴۰ بستر توبرکلوز و تعمیر جدید شفاخانه ننگرهار با ظرفیت ۶۰۰ بستر اعمار می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا