آخرین اخبارافغانستانسیاست

حضور محقق پس از چهار ماه در کابینه/ آیا تعلیق عضویت او رفع شده است؟

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی کشور پس از چهار ماه تعلیق در نشست کابینه حضور یافت.
پیش از این عضویت آقای محقق به دلیل حمایتش از لشکر فاطمیون در ایران، از کابینه و شورای امنیت ملی به حالت تعلیق در آمده بود.
به گزارش خبرگزاری دید، در نشست کابینه که تازه‌گی عکس‌های منتشر شده است، محمد محقق نیز دیده می‌شود.
پیشتر، به خاطر حمایت محقق از لشکر فاطمیون عضویت او در کابینه و شورای امنیت ملی به حالت تعلیق در آمده بود.
گفته می‌شود که نشست‌های شورای امنیت ملی به خاطر تعلیق عضویت محمد محقق در چهارماه گذشته برگزار نمی‌شد و هنوز نیز معلوم نیست که پس از این برگزار خواهد شد یا نه.
داکتر عبدالله عبدالله نیز به خاطر تعلیق عضویت معاون دومش در نشست‌های کابینه حضور نمی‌یافت، ولی اکنون دیده می‌شود که با هردو معاونش یک جا در کابینه حضور یافته است.
چهار ماه پیش زمانی که محمد محقق در جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود از لشکر فاطمیون و نقش آن‌ها در مبارزه علیه داعش ستایش کرد، واکنش‌های منفی را در افغانستان به دنبال داشت و عضویت او نیز از شورای امنیت ملی و کابینه به حالت تعلیق در آمد.
گفتنی است که تعلیق عضویت محمد محقق از کابینه و شورای امنیت ملی موجی از واکنش‌های چهره‌ها و جریان‌های متحد با او را علیه حکومت نیز به همراه داشت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا