آخرین اخباراجتماعافغانستانگزارش

حقوق بشر: سال گذشته پنجاه زندانی در کابل جان باختند

به گفته او، این شکایت‌ها شامل نقض حقوق بشر به خصوص نبود امکانات لازم زندگی، بی‌سرنوشتی، مستفید نشدن از فرمان‌های عفو مجازات و تخویف و شکنجه است.


یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کشور نگران کننده است و زندانیان از انواع نقض حقوق بشر شاکی هستند.
به گزارش خبرگزاری دید، در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده که تنها در یک سال گذشته پنجاه زندانی در زندان پلچرخی کابل، بزرگترین زندان کشور جان باختند.
سیما سمر رییس این کمیسیون با انتشار گزارش تازه این نهاد از وضعیت زندان‌ها در افغانستان گفته، در یک سال گذشته در زندان‌هایی که در ساحات تحت نظارت آن‌هاست، ۵۱۰ شکایت از نقض حقوق بشر ثبت شده است.
به گفته او، این شکایت‌ها شامل نقض حقوق بشر به خصوص نبود امکانات لازم زندگی، بی‌سرنوشتی، مستفید نشدن از فرمان‌های عفو مجازات و تخویف و شکنجه است.
بربنیاد ظهارات کارکنان این کمیسیون، برای تهیه این گزارش با نزدیک به یک هزار نفر از جمله ۱۳۵ زن و ۱۳۶ کودک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کابل، پروان، وردک، کاپیسا، پنجشیر، لوگر و غزنی گفت‌وگو کرده‌اند.
از جمله مصاحبه شوندگان، ۳۲۹ نفر از نقض حقوق اولیه، ۱۵۴ نفر از بی‌سرنوشتی، ۱۴۵ نفر از مستفید نشدن از فرامین عفو و تخفیف و ۱۴ نفر از شکنجه شاکی بوده‌اند.
بنا به این گزارش، در زندان پلچرخی کابل در سال گذشته یک نفر در درگیری میان زندانیان، سه نفر در خودکشی و ۴۶ نفر در اثر بیماری و نبود امکانات مداوا در زندان، جان ‌شان را از دست دادند.
کمیسیون حقوق بشر می‌گوید در یک سال گذشته شش بار اعتراض‌ها و اعتصاب‌های دسته جمعی در زندان‌های افغانستان صورت گرفته است.
در زندان پلچرخی که برای حداکثر ۷ هزار نفر ساخته شده، بیش از ده هزار زندانی نگهداری می‌شود
این نهاد می‌گوید، ازدحام بیش از حد زندانیان از مهمترین عواملی است که باعث نقض حقوق بشر زندانیان می‌شود.
در گزارش این نهاد به طور نمونه از زندان پلچرخی یاد شده که برای حداکثر ۷ هزار نفر ساخته شده، اما اکنون بیش از ده هزار زندانی دارد.
ریاست زندان‌های افغانستان به بی بی سی گفته، با برخی از نگرانی‌های کمیسیون حقوق بشر از جمله ازدحام و تراکم زندانیان در زندان‌ها موافق است و تاکید کرده است که اکنون در افغانستان حدود ۳۰ هزار نفر زندانی هستند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا