آخرین اخباراجتماعافغانستانسیاست

حوزه هژدهم امنیتی درغرب کابل افتتاح شد

حوزه هژدهم امنیتی غرب کابل ناوقت روز گذشته توسط جنرال مراد علی مراد معیین ارشد امنیتی وزارت امور داخله در چارچوب تشکیلات فرمانددهی زون ۱۰۱ آسمایی شهر کابل افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری دید، مراد علی مراد معیین ارشد امنیتی وزارت امور داخله هنگام افتتاح این حوزه گفت: یگانه آروزی مردم غرب کابل تامین امنیت و ثبات دایمی درکشور است.
جنرال مراد علی مراد گفت: خواستن تامین امنیت وثبات دایمی توسط شما مردم توافق طلبی نیست بلکه ملت‌سازی است که شما مردم از دولت خواستید.
معیین وزارت امور داخله با بیان اینکه دشمنان افغانستان همه اقوام کشور را مورد هدف قرار داده می‌دهند گفت: دشمنان این سرزمین از تصمیم ملت به خاطر رفتن به صندوق رای هراس دارند.
آقای مراد گفت: دشمنان افغانستان تصمیم گرفتند که پروسه ملی انتخابات را به تعویق اندازد ولی به این پلان خود موفق نخواهد شد.
جنرال مراد به مردم اطمینان داده می‌گوید: بدون تشویش به پای صندوق‌های رای بروید، تدابیر جدی امنیتی گرفته شده است.
محمد داود امین فرمانده زون ۱۰۱ آسمایی کابل گفت: ساحه غرب کابل از لحاظ امنیتی آسیب پذیر بود و مشکلات زیادی در این ساحه وجود داشت.
آقای امین می‌گوید: ما تلاش داریم که در تامین امنیت شهروندان کابل جدی باشیم به این لحاظ در چارچوب فرماندهی زون۱۰۱ آسمایی کابل حوزه هژدهم امنیتی در غرب ایجاد گردید.
آقای امین گفت:تشکیلات این حوزه به طور کلی تکمیل شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا