شایعه یا واقعیت؟

حکمتیار، حکمتیار نیست!


آوازه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در کشور دست به دست می‌شود که گلبدین حکمتیار اصلی سه سال پیش در پاکستان مرده است و حکمتیار فعلی بدل وی است.
این آوازه‌ها حاکی از آن است که حکمتیار کنونی بدل حکمتیار اصلی است که از سوی سازمان‌های اطلاعاتی جهان به کابل آورده شده تا در راستای تطبیق برنامه‌های بعدی خارجی در کشور نقش بازی کند.
حالا گذشته از درست یا نا درست بودن این آوازه‌ها، نشر و دست به دست‌ شدن آن در شبکه های اجتماعی می‌تواند نشان دهنده‌ی اوج گره‌خوردگی زندگی مردم افغانستان با بازی‌های اطلاعاتی باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا