آخرین اخبارافغانستانخبر های مهمسیاستصلح

محمد محقق:

حکومت به برخی ولایات دستور داده نتیجه انتخابات را تغییر بدهند

محمد محقق معاون دوم دسته انتخاباتی صلح و اعتدال در نشست تشریک مساعی تیم‌های انتخاباتی می‌گوید که از عجله حکومت در عزل و معرفی کمیشنران انتخاباتی به دادستانی چنین بر می‌آید که در پی دستکاری انتخابات پارلمانی و مهندسی انتخابات ریاست جمهوری است.

محمد محقق معاون دوم دسته انتخاباتی صلح و اعتدال در نشست تشریک مساعی تیم‌های انتخاباتی می‌گوید که از عجله حکومت در عزل و معرفی کمیشنران انتخاباتی به دادستانی چنین بر می‌آید که در پی دستکاری انتخابات پارلمانی و مهندسی انتخابات ریاست جمهوری است.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد محقق معاون دوم دسته انتخاباتی صلح و اعتدال با متهم کردن حکومت به استفاده تبلیغاتی از امکانان دولتی، می‌گوید که اقدامات اخیر در راستای مهندسی انتخابات صورت گرفته است.
او گفت: عجله‌ای که در برکناری و معرفی کمیشنران به سارنوالی دیده شد، دیده می‌شود که حکومت می‌خواهد در نتیجه انتخابات دست بزند. چنانچه برای برخی ولایات گفته که نتیجه انتخابات را تغییر بدهند.
آقای محقق هدف از برگزاری نشست شورای تشریک مساعی نامزدان را جلوگیری از اقدامات «غیر قانونی» و «ظالمانه» تیم حاکم خوانده و این اقدامات را در کتگوری های ایجاد تهدید امنیتی برای نامزدان و هواداران آن‌ها، تغییر و تبدیل مقامات امنیتی به صورت غیر قانونی، تقرری افراد وفادار به تیم حاکم در پست‌های دولتی و استفاده انتخباتی از پروژه‌های عمرانی دسته بندی کرد.
وی از وزارت حج و اوقاف و وزارت تجارت به گونه مشخص نامبرده و قضیه محاصره خانه جنرال جرئت را در این راستا عنوان کرد.
با این همه، زمزمه‌هایی در مورد تعویق انتخابات و امتداد کاری حکومت کنونی نیز وجود دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا