آخرین اخباراجتماعافغانستاناقتصاد و توسعهسیاست

حکومت مسئول امنیت و حفاظت جان خبرنگاران در ولایت فراه است

مسئولان نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان با نشر اعلامیه‌ای می‌گوید که حکومت مسئول امنیت و حفاظت جان خبرنگاران در ولایت فراه است.
به گزارش خبرگزاری دید، با تشدید جنگ در شهر فراه، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای نگران جان‌های خود و خانواده‌های شان‌اند و در تماس‌های مکرر با دیده‌بان رسانه‌های دفتر نی، خواهان حفاظت جان‌های خود و خانواده‌های شان شده‌اند.
طالبان از شب گذشته حملات تهاجمی شان را بالای شهر فراه آغاز کرده و گفته می‌شود بخش‌های شهر فراه به دست این گروه سقوط کرده است.
شماری از رسانه‌های محلی در ولایت فراه، با نزدیک شدن صدای جنگ، از ترس این که به آن‌ها و یا کارمندان شان آسیب نرسد، نشرات را به گونه‌ی موقت قطع نموده‌اند.
مسئولان نی می‌گویند: پنج دستگاه رادیویی، دو کانال تلویزیونی و چند رسانه‌ چاپی در ولایت فراه نشرات دارند.
رییس یکی از رسانه‌‌های محلی در ولایت فراه به دفتر نی گفت:« ما در حال حاضر نخست نگران جان‌های خود و خانواده‌های ما و در قدم دوم نگران سرمایه‌گذاری‌هایی که در این زمینه انجام داده‌ایم، هستیم.»
دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نگرانی‌های شدید خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای ولایت فراه را با مقامات مسئول در میان گذاشته است .
نی مصرانه و مجدانه از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا هر آنچه در توان دارد برای حفظ جان خبرنگاران، خانواده‌های شان و تأسیسات رسانه‌یی انجام دهد.
مسئولین نی هشدار می‌دهند مسئولیت بعدی در هر حالتی در کل به دوش حکومت و به صورت ویژه به دوش مقامات امنیتی بوده و باید به مردم افغانستان پاسخگو باشند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا