آخرین اخبارافغانستاندیدگاهسیاست

حکومت موقت در راه است/ طالبان در نظام ادغام می‌شوند

در مرحله جدید سیاسی كشور، عمدتاً دو گروه در مبارزات سیاسی نقش برازنده خواهند داشت، یكطرف قضیه طالبان خواهند بود و طرف دیگر قضیه احزاب سیاسی عمدتاً مجاهدین.

تشكیل حكومت موقت در راه است، عنقریب همه موضوعات اعلام خواهد شد. كشور ما در یک مرحله حساس سیاسی خود قرار گرفته است، طالبان به حیث یک گروه دهشت‌افگن برای اولین بار بعد از سی سال جنگ، تحت فشار امریكایی‌ها حاضر شده‌اند تا به پروسه صلح بپیوندند.
زمینه‌های ادغام طالبان در جامعه مدنی كشور ما طَی یک دوره حكومت موقت صورت می‌گیرد، بعد از دوره انتقالی انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و طالبان در انتخابات بعدی كاندیدای خود را خواهند داشت. حكومت موقت تحت رهبری یک شخصیت بی‌طرف اداره خواهد شد و دارای چهار معاون خواهد بود. نقش طالبان در حكومت موقت نسبت به هر یک احزاب دیگر بیشتر خواهد بود. از همه مهمتر این كه اشرف غنی و تیم وی در حكومت موقت هیچگونه نقشی نخواهند داشت، اما می‌تواند بعد از دوره انتقالی خود را كاندیدا كند.
در مرحله جدید سیاسی كشور، عمدتاً دو گروه در مبارزات سیاسی نقش برازنده خواهند داشت، یكطرف قضیه طالبان خواهند بود و طرف دیگر قضیه احزاب سیاسی عمدتاً مجاهدین. چون گروه‌های چپ و شخصیت‌های نیشنلست قومی از پایگاه‌های وسیع مردمی برخوردار نیستند و جای شخصیت‌های نیشنلست قومی را طالبان پر خواهد كرد. برای سران جمعیت اسلامی بسیار مهم است كه هر چه زودتر دست به اصلاحات درون حزبی بزنند و جوانان كشور را از برنامه‌های خود در ساحات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باخبر سازند تا این كه حزب جمعیت اسلامی با آوردن تغییرات اساسی ساختاری و آوردن تغییرات در شعارها و برنامه‌هایش قدرت بسیج مردم را از نو پیدا كند. رقابت سیاسی این بار در برابر یک گروه ایدئولوجیک با سابقه ترور و دهشت خواهد بود و این مسؤلیت همه احزاب سیاسی و گروه‌های مختلف اجتماعی است تا همه بتوانیم از ارزش‌هایی كه در طَی هژده سال گذشته به وجود آمده است در برابر یک گروه افراطی دفاع كنیم. آوردن اصلاحات در حزب جمعیت به خاطری مهم است كه جمعیت می‌تواند به حیث یک محور بزرگ سیاسی زمینه ساز شكل‌گیری یک ایتلاف بزرگ سیاسی از همه احزاب باشد.

نویسنده

احمدضیا مسعود

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا