آخرین اخبارافغانستان

فرمانده پولیس کندز:

خبرنگاران چشم و گوش جامعه‌اند و تامین امنیت آن‌ها وظیفه ایمانی و وجدانی ما است


عبدالباقی نورستانی فرمانده پولیس کندز باشماری از خبرنگاران و اهل رسانه‌های شمال شرق کشور دیدار کرده می‌گوید: خبرنگاران چشم و گوش جامعه است و تامین امنیت آن‌ها وظیفه ایمانی و وجدانی ما است.
به گزارش خبرگزاری دید، ذبیح‌الله مجیدی به نماینده‌گی از خبرنگاران و رسانه‌ها صحبت کرده و پیشنهادات وچالش‌های موجود سر راه خبرنگاران را با فرمانده پولیس کندز در میان گذاشت.
عبدالباقی نورستانی فرمانده پولیس کندز خواهان رسیده‌گی جدی درقسمت تامین امنیت خبرنگاران گردید.
درهمین حال فرمانده پولیس کندز به آنان اطمینان داده گفت:خبرنگاران چشم گوش یک جامعه می‌باشند بنابراین رهبری پولیس کندز همیشه تلاش می‌ورزد تا تماماً حقایق و رویدادها را به وقت وزمان معین دراختیار رسانه‌ها قرار بدهند.
آقای افزود که پولیس کندز به عنوان یک دوست وهمکار نزدیک با رسانه‌ها خواهد بود ودرقسمت تامین امنیت رسانه‌ها به خصوص شهروندان، نیروهای پولیس به طورشبانه روزی خواهند کوشید تاوظیفه ایمانی ووجدانی خود را صادقانه اجراکنند.
در اخیر خبرنگاران وعده سپردند که از طرح وبرنامه‌های کاری رهبری پولیس کندز حمایت وپشتبانی کرده وحقایق را به مردم عام خواهند رساند.
محمد رقیب فیاض – خبرگزاری دید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا