آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

خوشی بی‌موقع؛ هیاهوی بسیار برای هیچ

حمایت روز افزون مردم در جغرافیای شمال از آقای نور منحیث امتیاز نقد در برابر حریف، سازمان جمعیت را دوباره به جذابیت انداخته و توان چانه‌زنی بیشتر آن را تا سرحد تمکین حکومت مرکزی به خواست‌های مشروع و مندرج در توافقنامه سیاسی قبل از کناره‌گیری آقای نور از مقام ولایت بلخ، فراهم کرده است.


حرف‌های امروز سفیر امریکا در کابل تاکید و توضیح پیام دو روز قبل معاون رییس جمهور ایالات متحده امریکا در ارتباط به کشیده‌گی اخیر بین ارگ و جمعیت اسلامی بود.
رادیوهای «بی بی سی»، «صدای آمریکا»، حواریون ریاست اجرایی و مخالفان عطا محمد نور اما نتوانستند خوش‌حالی خود را پنهان کنند، بابت این که حرف‌های سفیر را نوعی هشدار از جانب او برای عطا محمد نور و به نحوی حمایت از غنی برعلیه آقای نور تلقی کرده‌اند.
به نظر من طرز دید و موقف خارجی‌ها در قضایای داخلی ما هرچه باشد، چیزی بیرون از حوزه نگاه به منافع خود شان در افغانستان بوده نمی‌تواند. اما جریان‌های داخلی رقیب وقتی بر اساس حرف و موقف خارجی‌ها در ارتباط مسایل داخلی شان، خوش‌حال و یا غمگین می‌شوند سستی، سادگی و ضعف شان را به نمایش می‌گذارد.
به نظر من ابراز نظرهای پیهم مقامات امریکایی درین‌زمینه، اگر تصور هم بکنیم که به حمایت از غنی برعلیه عطا محمد نور باشد بازهم گرفتن یک امتیاز ویژه برای آقای نور در جهت به فراموشی سپردن و به هیچ‌انگاشتن ریاست اجرایی که یک‌روز آدرس استاد عطا محسوب می‌شد، می‌باشد.
مقام ولایت بلخ و حمایت روز افزون مردم در جغرافیای شمال از آقای نور منحیث امتیاز نقد در برابر حریف، سازمان جمعیت را دوباره به جذابیت انداخته و توان چانه‌زنی بیشتر آن را تا سرحد تمکین حکومت مرکزی به خواست‌های مشروع و مندرج در توافقنامه سیاسی قبل از کناره‌گیری آقای نور از مقام ولایت بلخ، فراهم کرده است.
و فراموش هم نکنیم که تحولات بعدی نشان خواهد داد که خوشی‌های ناشی ازین خبر فقط منحصر به همین امروز باقی خواهد ماند.
برناصالحی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا