آخرین اخبارافغانستانامنیت و حوادث

دادستانی کل از دریافت پرونده اتهام فساد کارمندان بانک مرکزی خبرداد

دادستانی کل کشور می‌گوید که پرونده نسبتی تعدادی از کارمندان بانک مرکزی محتوی اتهام «جرایم ناشی از فساد اداری» به این اداره رسیده است.

دادستانی کل کشور می‌گوید که پرونده نسبتی تعدادی از کارمندان بانک مرکزی محتوی اتهام «جرایم ناشی از فساد اداری» به این اداره رسیده است.
به گزارش خبرگزاری دید، جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل، امروز پنج‌شنبه (۱۲سرطان) گفت که این دوسیه به‌منظور بررسی بیشتر به کارشناسان این اداره سپرده شده است.
آقای رسولی همچنان گفته است که دادستانی کل در روشنایی احکام قانون در زمینه تصمیم خواهد گرفت. به گفته‌ او، تصمیمات این اداره در این زمینه بعداً همگانی می‌شود.
سرو صدای فساد در بانک مرکزی پس از آن رسانه‌ای شد که چند کارمند بلند پایه این بانک به شمول معاونان اول و دوم از سوی رهبری بانک از وظیفه معلق شدند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا