آخرین اخباراجتماعاسلایدشوافغانستانسیاست

دادستان کل: منابر سنگر محکم ضد فساد است


دادستان کل کشور که امروز شنبه( ۶ اسد ) در سیمینار تحت عنوان « صدای منبر بر ضد فساد اداری » در کابل صحبت می‌کرد گفت: فساد در ادارات دولتی به اوج خود رسیده و بیداد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دید، دادستانی کل کشور به همکاری وزارت ارشاد، حج و اوقاف و شورای سرتاسری علمای افغانستان، کنفرانس دو روزه علما را تحت عنوان « صدای منبر بر ضد فساد اداری » با اشتراک علمای جید کشور در کابل دایر کرده است.

فرید حمیدی دادستان کل کشور که در این کنفرانس صحبت می‌کرد، منابر را سنگر محکم بر ضد فساد عنوان کرده، گفت: باید صادقانه بگویم که فساد در افغانستان وجود دارد و این فساد بیداد می‌کند.

آقای فریدی گفت: ما به توکل خدا با این پدیده شوم مبارزه می‌کنیم و درمبارزه خود هم پیروز خواهیم بود.

داستان کل می‌گوید: کار ما طولانی است، ولی تعهد داریم که در این امر قاطع هستیم  واستوار حرکت خواهیم نمود.

آقای حمیدی می‌گوید: ما دراین امرمسایل سیاسی را در نظر نگرفته و صادقانه مبارزه می‌کنیم.

اما علمای دینی حاظر در این سیمینار می‌گویند، ازملا ومولوی در امر مبارزه با فساد کارساخته نیست؛ چون هیچ مقام حکومتی حاضرنیست که در زیرمنبر ملا ومولوی باشد.

آیت‌الله واعظ‌زاده بهسودی گفت: آیا کدام وزیر و مقام حکومتی حاضر است که در روز جمعه زیرمنبر ملا و مولوی نشسته و گوش به حدیث و آیات قرآن بدهد.

آیت‌الله واعظ‌زاده می‌گوید: هرقدر به سوی قدرت پیش برویم، زیادتر مایل به فساد هستیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا