آخرین اخبارافغانستانسیاست

داكتر عبدالله در رقابت با ملت و پيروان مسعود!

داکتر عبدالله که عزت یک ملت سرفراز و با عظمت تاریخ‌ساز را به گروگان گرفته و دارد پیوسته آن را از درون می‌ساید، ممکن است بتواند چند صباح دیگر نیز بدین روش ادامه دهد، اما تداوم این روش، در نهایت نفرت ماندگار ملت و لعنت ابدی آمر صاحب را برایش در پی خواهد داشت!


آيا تا حال نزد دوستان خوش باورمان اين فكر بوجود آمده است كه چرا داكتر عبدالله می‎خواهد استاد عطامحمد نور را از پُست ولايت بلخ كنار بزند و يا در اين راستا، به ديگران انگيزه مى‎دهد؟
مگر اين عمل؛ نشان واضح از سلسله تبانی‎های مختلف داكتر عبدالله با دشمنان و رقبای آمر صاحب نبوده است كه پس از شهادت آمر صاحب، (رح) وی نزدیک‎ترين ياران او را با توطیه‎های مختلف، يكی پس از ديگری، از صحنه سياست دولتی بيرون نموده است. آيا تبعات اين روش، فراهم نمودن فرصت برای قدرت‎گيری دشمنان آمر صاحب نبوده است؟
مگر امروز، غير از آن است كه آقای حكمتيار و طالبان دارند برای رسيدن به آرزوی حذف عطامحمد نور از شمال كشور لحظه شماری می‎نمايند؟
اين در حالی است كه دوستان و ياران آمر صاحب، بر نقش آفرينی و جای‎گاه استاد عطا در مقام سرباز فداكار آمر صاحب (رح) آگاه بوده و می‎دانند كه در حيات آمر صاحب (رح)، نقش داكتر عبدالله هرگز درخور مقايسه با نقش و جای‌گاه استاد عطامحمد نور، نبوده است!
امروز نيز، دوستان بايد در مقام مقايسه با خود بينديشند كه آيا؛ شهامت، دينداری و وفاداری عطامحمد نور به خط آمر صاحب (رح) نزديك بوده، يا كارنامه‎های داكتر عبدالله؟
آيا عبدالله با تضعيف ياران آمرصاحب، با دوستان آمر صاحب دوستی نموده يا با دشمنان ايشان؟
داكتر عبدالله كه عزت يك ملت سرفراز و با عظمت تاريخ‎ساز را به گروگان گرفته و دارد پيوسته آن را از درون می‎سايد، ممكن است بتواند چند صباح ديگر نيز بدين روش ادامه دهد، اما تداوم اين روش، در نهايت نفرت ماندگار ملت و لعنت ابدی آمر صاحب را برايش در پی خواهد داشت!
در مورد دوستان خوش باور بايد گفت كه: آيا نيات وعمل‎كرد داكتر عبدالله، سبب نخواهد شد تا تنفر مردم شامل آن عده از كسانی نيز گردد كه ناآگاهانه، داكتر عبدالله را نماينده خود می‎دانند؟

نصيحت ماندگار آمر صاحب (رح) را برای همه‎مان يادآوری می‎نمايم؛ حينی‎كه می‎خواستند تبعات اجتماعی گناه سياسيون را گوش‎زد نمايند، گفتند:«تبعات اشتباه يك شخص از جمع ما منحصر به خود فرد نمانده، بلكه بى‏باورى مردم نسبت به همه‎مان را به بار مى‎آورد.».
عتيق‎الله بریالی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا