افغانستانبرگزیدهسیاست

دانش: آزادی بیان در افغانستان تحقق یافته است


به مناسب تجلیل از روز جهانی رسانه‌ها نشستی با حضور سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور در مرکز رسانه‌های حکومت برگزار شد.
آقای دانش طی صحبت‌های که داشت اعلام کرد که آزادی بیان مهم‌ترین دستاورد حکومت افغانستان است.
وی همچنین تاکید کرد که آزادی بیان در افغانستان تحقق یافته است.
آقای دانش افزود که حکومت در مبارزه‌های مستقیم با نیروهای مسلح مخالف آزادی بیان و زورمندان محلی قرار دارد.
در اخیر این نشست، آقای دانش از تمامی رسانه‌ها خواست که در راستای باروری دانش مردم بیشتر فعالیت کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا