آخرین اخباراجتماعافغانستانزنانسیاست

غنی در مراسم آغاز سال تعلیمی:

در استخدام زنان در معارف توازن ایجاد می‌شود

سال تعلیمی ۱۳۹۷ طی محفلی با حضور محمد اشرف غنی، امروز در لیسه امانی کابل افتتاح شد.
آقای غنی در سخنانش سال جاری را سال حمایت از معارف عنوان کرده و بیان داشت که برای جدیت بیشتر در عرصه معارف، ماه یک جلسه در ارگ روی معارف برگزار خواهد.
رییس جمهور غنی همچنان بالای رشد و ترقی نظام معارف تاکید کرده و از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اداره اترا خواست تا مکاتب را از مرکز تا ولایات با انترنت مجهز سازد.
رییس جمهور غنی به تمام وزارت خانه‌ها دستور همکاری را با نظام معارف داد و گفت که در سال جاری باید برای تمام مکاتب زمین و تعمیر مهیا گردد.
آقای غنی در آوردن اصلاحات در پروسه استخدام و رقابتی شدن کامل جذب معلمین در سال جاری خبر داده و یادآوری نمود که در رده های بالای وزارت معارف توازن در استخدام خانم‌ها در گرفته نشده است و این توازن را در حد تساوی خواهد رساند.
گفتنی است که همزمان با مرکز، سال تعلیمی ۱۳۹۷ در بخش‌های دیگری از کشور نیز با به صدا در آمدن زنگ مکتب آغاز شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا