آخرین اخباراسلایدشوافغانستان

وزیر دولت در امور حوادث طبیعی:

در افغانستان یک هزار کیلومتر زمین پوشیده از ماین‌های انفجار ناشده است

مقام‌های وزارت دولت در امور حوادث طبیعی به مناسبت روز جهانی آگاهی از ماین، می‌گویند که در حال حاضر، یک هزار کیلومتر زمین در افغانستان پوشیده از ماین‌های انفجار ناشده است.

به گزارش خبرگزاری دید، ویس برمک، وزیر دولت در امور حوادث طبیعی می‌گوید بعد از سال ۲۰۰۱ به تعداد ۴۰۰ کیلومتر مربع زمین از ماین‌ها پوشیده شد که تاکنون این ماین‌ها تهدید بزرگ برای مردم افغانستان است.

آقای برمک در این سخنان خود افزود که هرچند اداره ماین پاکی از ظرفیت بلندی برخوردار است، اما نیاز است که بودجه کافی در اختیار قرار داده شود.

در همین حال، نصیراحمد اندیشه، معین اداری وزارت امور خارجه می‌گوید که معضل ماین پاک تا سال‌های ۲۰۰۶ در محراق توجه حکومت افغانستان و جامعه جهانی قرار نداشت.

وی افزود: معضل ماین پاکی از سال ۲۰۰۶ الی سال ۲۰۱۴ میلادی در محراق توجه حکومت، جامعه جهانی بویژه نیروهای ناتو در افغانستان قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد که برای جلوگیری از خطرات ماین‌ها، تدابیر تخنیکی و تکنالوژیکی با همکاری کشورهای تمویل‌کننده به افغانستان روی دست گرفته شده که در این راستا پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته است.

این در حالی است که کشورهای کمک‌کننده، از ۲۷ سال بدین‌سو با حکومت افغانستان در زمینه پاک‌سازی ماین‌ها، همکاری می‌کند.

حکومت با روی دست‌گرفتن برنامه‌ها، می‌کوشد تا با پاک‌سازی ماین‌ها، زمین‌های افغانستان را آماده بهره‌برداری به فعالیت‌های اقتصادی و زراعتی کند.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا