آخرین اخباراسلایدشوافغانستاناقتصاد و توسعهحکومتخبر های مهم

رییس جمهور:

در بخش سرمایه‌گذاری روی سیستم الکترونیکی میلیاردها دالر ضایع شده است

خبرگزاری دید: رییس جمهور غنی گفته است که میلیاردها دالر سرمایه‌گذاری بین‌المللی روی سیستم الکترونیکی در کشور هدر رفته است.

خبرگزاری دید: رییس جمهور غنی گفته است که میلیاردها دالر سرمایه‌گذاری بین‌المللی روی سیستم الکترونیکی در کشور هدر رفته است.
ریییس جمهور اشرف غنی که امروز سه‌شنبه( ۱۲ اسد) در مراسم افتتاح برنامه‌ پرداخت معاشات کارمندان خدمات ملکی به صورت الکترونیکی در ارگ صحبت می‌کرد، گفت که با مصرف میلیاردها دالر، افغانستان هنوز موفق به ایجاد یک سیستم الکترونیکی منظم نشده است.
او افزود که هیچ اداره‌ در افغانستان هنوز سیستمی را ایجاد نکرده که بخش‌های مختلف آن را پوشش دهد.
رییس‌ جمهور غنی به عنوان نمونه از وزارت‌های مالیه، معارف و وزارت داخله نام برد و گفت که در وزارت مالیه، بخش خزاین و پرداخت با سایر بخش‌ها ارتباط نداشت و در وزارت امور داخله هم ۱۷ سیستم موازی وجود داشت.
به گفته‌ او، وزارت معارف هم از تعداد دقیق مکاتب و آموزگاران آمار نداشت.
با این حال، او تأکید کرد که افغانستان هم‌اکنون مالکیت روند دیجیتال‌سازی و استفاده از سیستم‌های باز را به عهده گرفته است.
همچنین اشرف غنی در این نشست، برنامه‌ پرداخت معاشات کارمندان دولتی به صورت الکترونیک و از طریق تیلفون را گام مثبت توصیف کرد. او گفت که با استفاده از این برنامه، معاشات کارمندان نظامی و ملکی دولتی، مورد «سوءاستفاده» از سوی نهادها و افراد دیگر قرار نمی‌گیرد.
آقای غنی به کارمندان نظامی و ملکی دولت اطمینان داد: «بعد از این با تطبیق این برنامه، این‌ها به ‌صورت یقینی خواهند فهمید که معاش‌شان سر وقت و کامل تأدیه می‌شود و بین این‌ها و معاش‌شان هیچ شخص وسط وجود ندارد».
او همچنین گفت که در این برنامه‌ پرداخت معاشات، تمامی اعضای نهادهای امنیتی و دفاعی می‌توانند معاش‌شان را از طریق تیلفون‌های معمولی و بدون انترنت دریافت کنند. رییس‌ جمهور کشور تأکید کرد که آنان معاشات‌شان را به خانواده‌های‌شان در هر کجا که باشند، می‌توانند حواله کنند.
از سویی هم، او گفت که با تطبیق این برنامه، هیچ نهادی نمی‌تواند تعداد کارمندان خود را پنهان و زمینه را برای فساد اداری مهیا کند.
همچنین نادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در این نشست گفت که پس از این به هیچ مأمور و یا آموزگار خیالی معاش پرداخته نمی‌شود. او گفت که اجرای معاش به‌صورت الکترونیکی سبب یک گام مهم در زمینه‌ مبارزه با فساد، ایجاد اعتماد میان حکومت و شهروندان و استفاده‌ بهینه از منابع است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا