آخرین اخبارافغانستانفرهنگ عامه

در جلسه کمیته ملی سوادآموزی کابینه، طرح آموزش سواد در چهل روز مطرح شد

نشست کمیته ملی سوادآموزی کابینه پس از چاشت امروز شنبه(۱۱عقرب) به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دایر و در این جلسه طرح آموزش سواد در چهل روز به کمیته پیشنهاد شد.

نشست کمیته ملی سوادآموزی کابینه پس از چاشت امروز شنبه(۱۱عقرب) به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دایر و در این جلسه طرح آموزش سواد در چهل روز به کمیته پیشنهاد شد.
به گزارش خبرگزاری دید، در این جلسه نخست گزارش اجراآت وزارت معارف ارائه و سپس طرح آموزش سواد در چهل روز مطرح شد.
استاد دانش در مورد همکاری ادارات با معینیت سوادآموزی گفت: ولایت‌ها و اداراتی که با معنیت سواد آموزی، همکاری کمتر داشته‌اند، مکلف‌اند که به صورت جدی به این مسئله مهم ملی بپردازند و سواد آموزی را به عنوان یک اولویت ملی تعقیب کنند تا در آینده نزدیک پدیدۀ بی‌سوادی از کشور محو گردد.
سردار رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف گفت که بعضی ولایت‌ها و ادارات با معینیت سوادآموزی همکاری جدی نکرده‌اند. وی از برخی ولایت‌های درجه یک نام گرفت که در خصوص تطبیق فیصله‌های کمیته ملی سوادآموزی تحرکات جدی از خود نشان نداده‌اند.
براساس گزارش معین سواد آموزی وزارت معارف، از ۳۴ ولایت کشور هنوز در ۱۴ ولایت جلسات ولایتی کمیته ملی سوادآموزی برگزار نشده و از ۴۸ اداره‌ای که تفاهم نامه همکاری با معینیت سواد آموزی امضاء کرده نیز ۱۶ اداره به این فیصله‌ها توجه نکرده است.
در این جلسه همچنین مسودۀ طرح پیشنهادی آموزش سواد در ۴۰ روز از سوی معینیت سوادآموزی به جلسه ارائه شد. هدف این طرح آموزش مهارت های خواندن و نوشتن در چهل روز است.
فراهم نمودن زمینه آموزش سواد برای کارمندان بی‌سواد ادارات، زندانیان، نیروهای دفاعی و افراد علاقه مند، فراهم ساختن زمینه آموزش خواندن و نوشتن به افراد بی‌سواد از جمله اهداف اساسی این طرح ذکر شده است.
اعضای جلسه پس از بحث و بررسی این طرح را تأیید کرد و تأکید نمود که معینیت سوادآموزی این برنامه را به صورت آزمایشی با در نظر گرفتن تناسب زمانی و گروه های سنی در ادارات مشخص مورد تطبیق قرار بدهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا