آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

در دو سال نزدیک به ۶ میلیون جریب زمین دولت شناسایی و ثبت شده است

وزارت شهرسازی و اراضی از ثبت و شناسایی نزدیک به ۶ میلیون جریب زمین دولتی و ملکیت عامه مورد استفاده ادارات دولتی را سروی و ثبت کرده است.

وزارت شهرسازی و اراضی از ثبت و شناسایی نزدیک به ۶ میلیون جریب زمین دولتی و ملکیت عامه مورد استفاده ادارات دولتی را سروی و ثبت کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، این وزارت در گزارشی خبر داده که مطابق دستور رییس جمهور و بر مبنای ماده‌های یازدهم و دوازدهم قانون تنظیم امور زمینداری، روند ثبت زمین دولتی از سوی وزارت شهرسازی و اراضی با استفاده از تکنالوژی معاصر در کشور آغاز گردید.
در خبرنامه این وزارت گفته شده که هدف از این کار، دریافت آمار و احصائیه دقیق از اراضی دولتی در سطح کشور، زمینه سازی برای تحقق پروژه‌های عام‌المنفعه حکومت و جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی می‌باشد.
وزارت شهرسازی و اراضی متعهد است تا ختم سال ۱۳۹۹ خورشیدی رقم ثبت زمین دولتی را به هشت میلیون جریب برساند.
به دوام ثبت زمین دولتی در کشور، روند بهره گیری از اراضی دولتی برای تطبیق پروژه‌های انکشافی و عام المنفعه در کشور نیز آغاز شده چنانچه در یک سال اخیر موازی ۲۰ هزار جریب زمین دولتی برای تحقق پروژه‌های انکشافی ادارات حکومتی در کشور و همچنان ۲۰ هزار نمره رهایشی برای اسکان عودت کنندگان و بی‌جا شدگان داخلی در ولایت های کابل، هرات، جلال آباد و لوگر نیز اختصاص یافته است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا