آخرین اخباراسلایدشوافغانستانخبر های مهمسیاستصلح

در روز انتخابات بیش از ۲ هزار مرکز رأی‌دهی بسته خواهد بود

کمیسیون انتخابات می‌گوید که به تازه‌گی نهادهای امنیتی به این کمیسیون اطلاع داده‌اند که ۴۳۱ مرکز دیگر نیز در روز انتخابات بسته خواهند ماند.

کمیسیون انتخابات می‌گوید که به تازه‌گی نهادهای امنیتی به این کمیسیون اطلاع داده‌اند که ۴۳۱ مرکز دیگر نیز در روز انتخابات بسته خواهند ماند.
به گزارش خبرگزاری دید، کمیسیون انتخابات می‌پذیرد که پس از بررسی‌های امنیتی، روشن شده‌است که از میان بیش از هفت هزار مرکز رأی‌دهی که این کمیسیون در نظر گرفته بود، در روز انتخابات ریاست‌جمهوری، تنها ۴۹۴۲مرکز باز خواهند بود.
بربنیاد اطلاعاتی که کمیسیون مستقل انتخابات بدست داده‌است، نخست این کمیسیون برای روز انتخابات ریاست‌جمهوری، ۷۳۸۵ مرکز را در نظر گرفته بود؛ اما پس از بررسی‌های نهادهای امنیتی، روشن شد که تنها ۵۳۷۳ مرکز می‌توانند باز باشند و بیش از دوهزار مرکز دیگر، بخاطر تهدیدهای امنیتی و برخی از مشکلات دیگر در روز انتخابات بسته خواهند ماند.
فراه، با ۱۷۴ مرکز بسته، هرات با ۱۶۲ مرکز بسته، غزنی با ۱۵۹ مرکز بسته، هلمند با ۱۵۰مرکز بسته و بادغیس با ۱۳۶ مرکز بسته، در ردۀ نخست تا پنجم ولایت‌هایی استند که بیشترین مراکز بستۀ ر‌ی‌دهی را در خود خواهند داشت.
اما در رده‌های نخستین ولایت‌هایی‌که کم‌ترین مراکز بسته رأی دهی را دارند، بامیان، پنجشیر و کابل می‌آیند.
عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون انتخابات در این باره اظهار داشت: «۴۳۱مرکز دیگر این‌ها هم ممکن مسدود بماند. ۴۹۴۲مرکز، ما در روز انتخابات خواهیم داشت.»

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا