آخرین اخباراسلایدشوافغانستانزنانسیاست

فعالان زن در بامیان:

در روند صلح حقوق زنان علناً مطرح شود

جمعی از فعالان حقوق زنان در ولایت بامیان با راه‌اندازی کنفرانس مطبوعاتی از عدم صحبت‌ شفاف در مورد حقوق زنان در نشست مسکو اظهار نگرانی کرده و خواهان صحبت‌های شفاف در نشست‌های صلح در مورد حقوق زنان شدند.

جمعی از فعالان حقوق زنان در ولایت بامیان با راه‌اندازی کنفرانس مطبوعاتی از عدم صحبت‌ شفاف در مورد حقوق زنان در نشست مسکو اظهار نگرانی کرده و خواهان صحبت‌های شفاف در نشست‌های صلح در مورد حقوق زنان شدند.
به گزارش خبرگزاری دید، این کنفرانس از سوی شبکه زنان همنوا در ولایت بامیان راه‌اندازی شده و از عدم صحبت‌ شفاف در مورد حقوق زنان از سوی نمایندگان طالبان در نشست مسکو اظهار نگرانی کرده می‌گویند که طالبان و کسانی که به نمایند‌گی از مردم افغانستان در این نشست شرکت کرده‌اند، باید در رابطه با آینده زنان افغانستان در دولت آینده واضح صحبت نمایند.
خدیجه سفری مسئول شبکه زنان همنوا در ولایت بامیان گفت: در نشست مسکو در رابطه به جایگاه زنان در جریان‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور واضحاً صحبت نشده است و باید طالبان و نمایندگان مردم که در این نشست شرکت کرده‌اند در رابطه با وضعیت زنان در دولت آینده و ساختار سیاسی کشور واضح صحبت نمایند.
وی با بیان اینکه زنان دیگر به گذشته بر نمی‌گردد، افزود که در زمان طالبان حقوق زنان نادیده گرفته شده است و در صورت پیوستن طالبان به پروسه صلح و سهیم شدن آنان در دولت آینده کشور نباید تجربه تلخ گذشته تکرار شود.
حوریه ماندگار از دیگر فعالان زن در ولایت بامیان با انتقاد از حضور کمرنگ زنان در نشست مسکو گفت که در این نشست در رابطه با جایگاه زنان در چهارچوب دولت آینده‌ی که طالبان نیز در آن شریک باشد صحبت نشده است و باید کسانی که به نماینده‌گی از زنان در این نشست شرکت داشتند باید در این خصوص واضح صحبت می‌کردند.
وی افزود، در یک و نیم دهه اخیر وضعیت زنان در ادارات دولتی و سیاسی کشور نسبتاً خوب بوده و زنان امیدوار هستند تا با سهیم شدن طالبان در دولت آینده کشور حقوق زنان ضایع نشود.
فعالان زن در ولایت بامیان با قطعنامه‌ ۶ ماده‌ای از کسانی که در مذاکرات صلح شرکت می‌کنند خواست تا زنان افغان در نشست مذاکرات صلح سهم فعال داشته و در مورد حقوق زنان علنی صحبت نمایند.
آنان همچنان از طرف‌های مذاکره کننده خواستند تا بار دیگر افغانستان را به انزوا نکشانده و با قانون نظم عامه معامله نکنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا