آخرین اخباراجتماعافغانستانایران

در ماه گذشته بیش از ۶۰ هزار مهاجر از ایران به کشور بازگشته است

گزارش‌های حاکی از این که دست‌ کم ۶۳ هزار و ۵۱۹ پناهجوی افغان طی یک ماه گذشته (۲۴ سرطان الی ۲۴ اسد) سال روان، به‌گونه داوطلبانه و اجباری از ایران به افغانستان عودت کرده‌اند که از این میان ۴۱ هزار و ۹۷۴ تن از مرز اسلام قلعه هرات و ۲۱ هزار و ۵۴۵ تن از مرز میان نیمروز و ایران (میلک) وارد خاک کشور شده‌اند.

گزارش‌های حاکی از این که دست‌ کم ۶۳ هزار و ۵۱۹ پناهجوی افغان طی یک ماه گذشته (۲۴ سرطان الی ۲۴ اسد) سال روان، به‌گونه داوطلبانه و اجباری از ایران به افغانستان عودت کرده‌اند که از این میان ۴۱ هزار و ۹۷۴ تن از مرز اسلام قلعه هرات و ۲۱ هزار و ۵۴۵ تن از مرز میان نیمروز و ایران (میلک) وارد خاک کشور شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دید، یافته‌های نمایندگی‌های وزارت امور مهاجرین در مرزهای ایران و افغانستان نشان می‌دهند که بیشترین رقم عودت کنندگان را که شمار آنان به ۳۳ هزار و ۱۰۵ تن می‌رسد، افرادی تشکیل می‌دهند که به‌گونه داوطلبانه به‌کشور برگشته‌اند. از میان عودت کنندگان، ۱۰۲ تن دیگر دارای مدرک پناهندگی بوده‌اند.
از سوی دیگر، دومین رقم بلند عودت کنندگان را افرادی تشکیل می‌دهند که به‌گونه اجباری از سوی جمهوری ایران به‌کشور عودت داده شده‌اند؛ شمار مجموعی این افراد به ( ۲۸ هزار و ۶۲۱ ) تن می‌رسد.
در همین حال، از میان این برگشت‌کنندگان ۲ هزار و ۲۶۰ عودت کننده که از مرز پل ابریشم(میلک) وارد خاک کشور شده بودند تحت پوشش مساعدت‌های بشری ادارات بین المللی قرار گرفته‌اند. این افراد از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان نیاز سنجی و معرفی شده‌اند.
پناهجویان افغان در حالی به‌ کشور سرازیر می‌شوند که گسترش ویروس کرونا در ایران علاوه برچالش‌‌های دیگر، بحران بیکاری را نیز در آن کشور به وجود آورده و مهاجران افغان که از بهر اشتغال در این کشور رفته بودند نیز از این بحران آسیب دیده‌اند.
ایران از جمله میزبانان مهم افغان‌ها طی چند دهه اخیر بوده و مردم افغانستان به دلیل رفاه نسبی در ایران، اشتغال و امنیت این کشور را انتخاب می‌کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا