آخرین اخباراجتماعافغانستان

اطلاعیه وزارت عدلیه:

در هنگام معاملات، سند جواز رهنما و آگاهی از مقررات معاملات الزامی است!

وزارت عدلیه در اطلاعیه‌ای از تمام شهروندان در سراسر کشور می‌خواهد که قبل و بعد از انجام معاملات خویش در دفاتر رهنمای معاملات و موتر فروشی‌ها، به سند جواز رهنما، فیصدی کمیشن معامله و چهار کاپی اسناد بیع توجه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری دید، وزارت عدلیه در اطلاعیه‌ای که امروز دوشنبه(۱۰قوس) نشر نموده، از مردم خواسته است که در هنگام انجام معاملات ملکیت خویش به نکاتی که درج این اطلاعیه است توجه داشته باشند.
نکاتی که در این طلاعیه آمده قرار ذیل است:
۱-قبل از انجام معاملات، از ثبت جواز رهنمای معاملات و موتر فروشی مورد نظر، در مرکز توسط شماره تماس‌های ۰۷۷۶۱۲۶۴۲۸ – ۰۷۹۷۲۸۲۱۰۱ و ۰۷۷۷۳۸۳۳۷۰ آمریت رهنمای معاملات و در ولایات توسط شعبات جواز ریاست‌های عدلیه ولایات مربوط معلومات حاصل نمایند.
۲-هموطنان گرامی بعد از انجام معاملات نیز سته و یا سند معامله شده خویش را در مرکز به آمریت رهنمای معاملات وزارت عدلیه واقع دارالامان و در ولایات به شعبات جواز ریاست‌های عدلیه ولایات مربوط غرض تاییدی ارایه بدارند.
۳-شهروندان معاملات خرید و فروش، گرو و کرایه خویش را در موجودیت سند بنیادی و حضور فزیکی مالک اصلی جایداد و یا موتر، انجام داده شصت و امضای مالک را در سته (سند معامله) درج و ضمانت معتبر از همدیگر اخذ نمایند.
۴-سته‌های معاملات که هر معامله آن در چهار نقل است، توسط دارنده جواز رهنمای معاملات یکسان تحریر مهر و امضا می‌گردد. یک نقل به بایع، یک نقل به مشتری، یک نقل به بخش مالیاتی و یک نقل آن به اداره انسجام وزارت عدلیه تسلیم می‌گردد.
۵-کمیشن رهنما در انواع معاملات خرید و فروش، گرو و کرایه با در نظرداشت قیمت جایداد و یا موتر فقط یک فیصد بوده که نیم فیصد توسط بایع و نیم فیصد تو مشتری پرداخته می‌شود. هرنوع درخواست اضافه‌ستانی از سوی دفاتر رهنمای معاملات، تخلف شمرده شده و وزارت عدلیه آن را پیگیری می‌کند.
۶-دارنده جواز رهنمای معاملات یا موتر فروشی مکلف است کمیشن اخذ شده را در هرچهار نقل سته درج نماید.
۷-تمامی مالیه یا تکس جایداد یا موتر، مطابق قانون مالیات بر عایدات مربوط به مالک جایداد یا مالک موتر می‌شود.
۸-هیچ مسئول رهنمای معاملات حق طی مراحل و یا اجرای قباله‌جات در محاکم و سایر ادارات را نداشته و حق انجام سایر شغل‌ها را در دفتر رهنمای معاملات نیز ندارد.
۹-هرنوع درخواست اضافه‌ستانی در مورد اخذ کمیشن و یا سایر تخلفات که توسط رهنمای معاملات صورت می‌گیرد، هموطنان عزیز می‌توانند موضوع را در مرکز از طریق شماره تماس‌های بالا و در ولایات از طریق ریاست‌های عدلیه شریک سازند.
۱۰- حوزه های محترم امنیتی پولیس و نواحی شاروالی و سایر ادارات دولتی مطابق ماده ۳۱ قانون رهنمای معاملات مکلف به همکاری در تطبیق این قانون هستند. بناءً خواهشمندیم تا هر دفتر رهنمای معاملات و موتر فروشی که بدون جواز قانونی و یا جواز تاریخ گذشته ایجاد شده و یا می‌شود، جلو فعالیت آنان را گرفته و مسئولین آن‌ها را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا