آخرین اخباراجتماعافغانستانسیاست

معاونیت دوم ریاست جمهوری:

در یک سال به تمام پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران رسیده‌گی شده است

معاونیت دوم ریاست جمهوری گفته که در بیشتر از پانزده سال گذشته، نزدیک به یک هزار قضیه خشونت علیه خبرنگاران در مراجع مختلف به ثبت رسیده بود که در یک سال گذشته به همه آنان رسیدگی شده است.
به گزارش خبرگزای دید، دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته که چهاردهمین جلسه کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت روز دوشنبه (۷ حوت) به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد.
در این جلسه، نهاد‌های عدلی، قضایی و كشفى گزارش دادند که در جریان یک سال گذشته، همه قضایای خشونت علیه خبرنگاران مورد بررسی قرار گرفته است.
براساس گزارش ارایه شده در این جلسه، در بیشتر از پانزده سال گذشته حدود یک هزار قضیه خشونت علیه خبرنگاران در مراجع مختلف به ثبت رسیده بود که پس از شروع کار کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها درسال ۱۳۹۵، همه قضایای مربوطه توسط نهادهای عدلی و قضایی مورد بررسی قرارگرفته است.
آقای دانش با استقبال از کارکرد نهادهای مسئول در پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران، رسیدگی به این قضایا را گامی به پیش در جهت تامین عدالت و تحکیم حاکمیت قانون عنوان کرده گفت که حمایت ازخبرنگاران و تامین مصونیت جامعه رسانه‌ای کشور مکلفیت اصلی این کمیته است.
وی افزود که در آخرین جلسه کمیته قوانین، قانون دسترسی به اطلاعات که با تغییرات جدی و محتوایی به مراتب بهتر از قبل تهیه شده است، مورد بررسی قرار گرفت که در آینده نزدیک قانون مذکور نهایی خواهد شد و این قانون می‌تواند در زمینه چرخش اطلاعات و کار کرد رسانه‌ها بسیار موثر باشد.
با این همه، دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد در کشور وضعیت خبرنگاران را اسفبار عنوان می‌کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا