آخرین اخباراجتماعافغانستان

در یک هفته ۱۰ نفر به جرم قاچاق مواد مخدر به حبس محکوم شده است

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در جریان یک هفته گذشته ۱۰ نفر به جرم قاچاق مواد مخدر و مسکرات از ۵ تا ۲۰ سال حبس محکوم شده است.


مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در جریان یک هفته گذشته ۱۰ نفر به جرم قاچاق مواد مخدر و مسکرات از ۵ تا ۲۰ سال حبس محکوم شده است.
در اعلامیه آمده است:« این افراد توسط پولیس مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر،درارتباط به قاچاق بیش از۳۳کیلوگرام مواد مخدرنوع هیرویین،۴۰ کیلوگرام مورفین، بیش از۸۸ کیلوگرام تریاک،۲۳۳ کیلوگرام چرس و بیش از۱کیلوگرام مت امفتامین( شیشه) ازنقاط مختلف کشوربازداشت وغرض تعقیب عدلی وقضایی به این مرکز ارسال شده بودند که ازجانب محاکم این مرکز، درمورد شان اصدار حکم صورت گرفته است.»
در اعلامیه اضافه شده است که طی همین مدت، پولیس مبارزه بامسکرات ومواد مخدر وسایر ارگان‌های کشفی وامنیتی کشور، درارتباط به جرایم قاچاق مواد مخدر۳ مظنون را درپیوند به ۵ قضیه بازداشت ومظنونین را بادوسیه‌های نسبتی شان به منظور تعقیب عدلی وقضایی به مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدرارسال داشته‌اند.
گفته شده که افراد مذکور از ولایات کابل و خوست بامواد مخدر و پول نقد بازداشت شده است و ازنزد بازداشت شده‌گان به طور مجموعی ۳۲۸ گرام هیرویین ، ۱۳۰۰۰ کیلوگرام چرس،۱۶ قرص تابلیت روانگردان (K)،۲۷۰ لیترمشروبات الکولی، مبلغ ۱۱۰۰۰ کلدارپاکستانی، ۴ سیت تیلفون همراه نیزکشف وضبط شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا