آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

دست‌پاچگي حكومت از احتمال سقوط

احمدضیامسعود

حكومت‌هاي كه با بحران مشروعيت سياسي روبه‌رو می‌شوند و پايگاه‌هاي مردمي خود را از دست می‌دهند، ناگزير مي‌شوند تا دست به هر اقدام فراقانونی و غیرعادلانه برای حفظ خودکامگی و بقای قدرت شان بزنند. اين روش‌ها و اقدامات مي‌تواند شامل تصاميم غیراخلاقی، ضدمنافع ملی و نقص صریح قانون اساسی کشور باشد.
آوازه ممانعت، راه‌اندازی جنگ روانی علیه شخصیت‌های سیاسی و جلوگیری از حضور آنها در صحنه‌های سیاست افغانستان، يكي از همان اقدامات قوم‌گرایانه، فرا قانوني و دیکتاتورمشربانه‌ای است كه اشرف غنی از ترس سقوط حكومت وحدت ملي و جلوگیری از دادخواهی حق طلبانه‌ی نماینده‌های مردم به آن مبادرت ورزيد است.
انزجار و نفرت سرتاسري از حكومت نابكار و فسادپيشه اشرف غني سبب شده است تا ائتلاف‌ها و سنگرهاي جديد سياسي در برابر اين حكومت نابکار و به خصوص شخص اشرف غني به وجود آيد. در هر كشوري كه حكومت‌ها نتوانند به مردم خدمت كنند و دارايي‌هاي ملي در معرض غارت و دستبرد چپاولگران در سطح رده‌هاي بالاي حكومت قرار گيرد، نخبگان‌ سياسي در صدد آن مي‌شوند تا با ايجاد تشكل‌ها و جریان‌های اپوزیسیون، حكومت‌هاي فاسد را ساقط سازند و اجازه ندهند تا حكومت‌هاي فسادپيشه و بي‌كفايت بر زند‌گي شان بیش‌تر از این حاكم باشند.
حكومت اشرف غني با سرنوشت فروپاشی رژیم‌های دیکتاتوری و فسادپیشه که علیه مردم شان ظلم و استبداد روا داشته‌اند، روبه‌رو شده است. شرایط ذهني براي سقوط رژیم غنی و حلقه مشکوک آن كاملاً آماده شده است. اكثريت مردم عزیز ما و اقوام شريف كشور خواهان آن اند تا حكومت بديل و موقت به جاي اين حكومت انحصارگرا و مستبد زمام امور را به دست گیرد، تا زمينه براي عملي شدن توافقنامه حكومت وحدت ملي آماده شود. مردم افغانستان باور به آوردن اصلاحات سياسي دارند، تا از طریق این اصلاحات زمينه براي مشاركت سياسي گسترده مردم در تمام سطوح آن مساعد شود. ساختارهاي سياسي اقتدارگرا، انحصار قدرت را به وجود مي‌آورد و مشاركت سياسي مردم را محدود مي‌سازد و سبب بلند رفتن نارضايتي‌هاي وسيع در ميان گروه‌هاي اجتماعي مي‌شود.
ائتلاف نجات افغانستان به حيث يك حركت سياسي جديد در صحنه سياسي كشور مي‌تواند با آوردن فشارهاي لازم این حکومت خودکامه و مستبد را وادار به آوردن اصلاحات سازد. برگزاري لوي جرگه تعديل قانون اساسي زمينه آوردن اصلاحات سياسي را فراهم مي‌كند و در ساختار سياسي تغيیرات قابل ملاحظه‌ای را به وجود مي‌آورد. حكومت اشرف غني با توسل به ابزارهای فراقانونی و سرکوب‌گر مي‌خواهد از آوردن اصلاحات جلوگيري كند.
به همین دلیل است که اشرف غني در اين روزها مصروف تطميع کردن بسياري از كساني است كه معتقد به كدام هدف سياسي کلان ملی نيستند و تنها چيزي كه براي شان مهم است و اولویت دارد منافع شخصي شان می‌باشد که به خاطر حفظ این منافع و شرایط موجود در همسویی با اشرف غنی از هیچ نوع معامله‌گری، خیانت و جنایت دریغ نمی‌ورزند.
كساني كه سیاست ملی روشن نداشته باشند، معتقد به منافع ملي نباشند و در هر حادثه‌ای در صدد تامين منافع شخصي خود باشند، بزرگ‌ترين مشكل را در صف مبارزين ملي، و در صفوف كساني كه به منافع كشور و نجات كشور از بحران‌هاي سياسي و اقتصادي فكر مي‌كنند به وجود مي‌آورند. همچون شخصيت‌ها در طول مبارزات آزادي‌خواهانه ملت‌ها هميشه جانب قدرت‌هاي نامشروع را گرفته‌اند و به اهداف آزادي‌خواهان و وطن‌دوستان خيانت كرده‌اند.
اما در شرایط فعلي مردم افغانستان و شخصيت‌هاي سياسي و وطن‌دوست تصاميم خود را براي آوردن تغیير گرفته‌اند. فريب‌كاران و تقلب‌كاران چهره‌هاي شان مشخص شده است. این حلقه حاکم و مشکوک اعتماد مردم را نسبت به خود از دست داده‌اند و به هر ابزار غیرقانونی و سرکوب‌گر كه دست بزنند، توانایی جلوگیری و ایستادگی در مقابل اراده‌ی مردم را که براي آوردن تغيیر و اصلاحات مبارزه و جانبازی می‌کنند را ندارند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا